Wil je een kindje adopteren? Dan heb je recht op een Adoptiepremie!

Een adoptieprocedure is vaak ingewikkeld en lang. De adoptiepremie en de Kinderbijslag of het Groeipakket aanvragen bij KidsLife is dat zeker niet!
We leggen je graag uit hoe je de vergoeding voor adoptie of de adoptiepremie aanvraagt!
Wat is de adoptiepremie?

Wat is de adoptiepremie?

Net zoals je een startbedrag kan ontvangen bij de geboorte van een kindje, kan je bij de adoptie van een kind een adoptiepremie krijgen.

 • De adoptiepremie is een financiële tegemoetkoming die ook wel ‘startbedrag adoptie’ wordt genoemd.
 • Je moet voldoen aan een aantal voorwaarden om recht te hebben op de adoptiepremie.
 • Er mag nooit eerder een startbedrag of adoptiepremie uitbetaald zijn voor hetzelfde kind aan de adoptieouder of aan een samenwonende partner.
Wat zijn de voorwaarden om een Adoptiepremie of Startbedrag Adoptie aan te vragen?

Wat zijn de voorwaarden om een Adoptiepremie of Startbedrag Adoptie aan te vragen?

Adoptiepremie of Startbedrag adoptie voor een adoptie binnen België

Om recht te kunnen hebben op de Adoptiepremie, ook wel Startbedrag adoptie genoemd in Vlaanderen, moet je voldoen aan 3 voorwaarden:  

 1. Het moet gaan om een adoptie van een kind dat een mogelijk recht kan hebben op de Kinderbijslag of Groeipakket in België. Het adoptiekind moet dus voldoen aan de voorwaarden net zoals de andere kinderen waarvoor er maandelijks Kinderbijslag of Groeipakket gestort wordt.  
   
 1. Bij de Jeugdrechtbank of bij de Familierechtbank moet er een verzoekschrift ingediend zijn. Als het gaat om een buitenlandse adoptie dan moet er ook een bijkomende adoptieakte voorgelegd worden. 
   
 1. Het adoptiekind moet deel uitmaken van het gezin van de aanvragers.  

Opgelet: Er mag nog nooit een adoptiepremie of startbedrag/kraamgeld uitbetaald zijn voor hetzelfde adoptiekind aan de adoptieouder of aan de partner waar hij of zij mee samen woont of een feitelijk gezin mee vormt. 

Voorbeeld 1:  

John wil zijn stiefzoon Nick adopteren. Hij zal echter geen aanspraak kunnen maken op een adoptiepremie, aangezien Silvia, de moeder van Nick waar John mee getrouwd is, bij zijn geboorte al kraamgeld ontvangen heeft.  

Voorbeeld 2:

Nina en Stef adopteren de 2-jarige Silke, die in een tehuis woonde. De biologische moeder van Silke ontving bij haar geboorte het kraamgeld voor Silke. Nina en Stef kunnen wel aanspraak maken op een adoptiepremie.  

Voorbeeld 3:

Peter en Ivo hebben in 2015 Abel geadopteerd en een adoptiepremie voor hem ontvangen. In 2020 adopteren ze Suzy. Ook voor Suzy kunnen Peter en Ivo nog een adoptiepremie krijgen als alle voorwaarden vervuld zijn. 

Adoptiepremie of Startbedrag adoptie voor een adoptie vanuit het buitenland

Een buitenlandse adoptie heeft grotendeels dezelfde voorwaarden als een adoptie in België. Er zijn echter wel nog een paar bijkomende aandachtspunten:  

 1. Het moet gaan om een adoptie van een kind dat een mogelijk recht kan hebben op de Kinderbijslag of Groeipakket in België. Het moet dus voldoen aan de voorwaarden net zoals de andere kinderen waarvoor er maandelijks Kinderbijslag of Groeipakket gestort wordt.  
   
 1. Bij de Jeugdrechtbank of bij de Familierechtbank moet er een verzoekschrift ingediend zijn. Als het gaat om een buitenlandse adoptie dan moet er ook een bijkomende adoptieakte voorgelegd worden. Voor het Vlaamse Startbedrag Adoptie ook een beëdigde vertaling aanwezig zijn.  
   
 1. Het adoptiekind moet deel uitmaken van het gezin van de aanvragers of binnen de 2 maanden na adoptie op het adres van de adoptieouders staan ingeschreven.  
   
 1. De adopterende ouder of zijn/haar partner moet gedomicilieerd zijn in België.  
   
 1. Er mag geen recht op een adoptiepremie bestaan volgens een buitenlandse regelgeving of een regelgeving van een andere regio. 

 
Voorbeeld 1: 

Lies en Sanne adopteren Sidi uit Ghana. Sidi is 3 jaar. Op 5 november 2020 komt Sidi in België wonen in het gezin van Lies en Sanne. Sidi is minderjarig en heeft dus een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag in België. Er kan een adoptiepremie betaald worden. 

Voorbeeld 2:  

Marie adopteert Lucy. Lucy is afkomstig uit Korea, en is in de loop van de maand oktober 2020 in België komen wonen bij Marie. Lucy is echter al 21 jaar en studeert niet meer sinds ze meerderjarig is. Lucy heeft daardoor geen recht meer.

Voorbeeld 3:  

Dries en David adopteren op 10 oktober Leon uit Frankrijk. Leon is 3 jaar. Op 5 november 2020 komt Leon in België wonen in het gezin van Dries en David. Leon is minderjarig en heeft dus een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag in België. In Frankrijk bestaat er echter een recht op adoptiepremies, waardoor er in België geen adoptiepremie betaald kan worden.  

Voorbeeld 4:

Leen adopteert Camille op 20 september 2020. Camille is afkomstig uit Roemenië, en is in de loop van de maand oktober 2020 in België komen wonen bij Leen. Camille is echter al 21 jaar en studeert niet meer sinds ze meerderjarig is. Camille heeft daardoor geen recht meer op kinderbijslag of Groeipakket en Leen heeft bijgevolg ook geen recht op de adoptiepremie. 

Hoeveel bedraagt de adoptiepremie?

Per kind

1190,68 Euro

Eerste geadopteerde kind

1263,57 Euro

Volgende adoptie

574,35 Euro

Per kind

1263,57 Euro

Hoe moet je een adoptiepremie aanvragen?

Je aanvraag om een adoptiepremie kan snel en eenvoudig online. Vul je contactgegevens in en voeg een kopie bij van het verzoekschrift tot binnen- of buitenlandse adoptie dat je ingediend hebt bij de bevoegde rechtbank.  

Voor adoptiekinderen uit het buitenland stuur je ook een kopie van de buitenlandse adoptieakte mee of bij gebrek daaraan de buitenlandse beslissing tot plaatsing met oog op adoptie. 

Vraag nu de adoptiepremie aan
Septemberverklaring Groeipakket

Septemberverklaring Groeipakket

Je hebt het misschien al horen vallen in de media. Het Groeipakket, de Kinderbijslag in Vlaanderen, was de hoofdrolspeler in de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering.
Alles over de Septemberverklaring
Hospitalisatieverzekering bij zwangerschap: alles wat je wil weten

Hospitalisatieverzekering bij zwangerschap: alles wat je wil weten

Ben je zwanger? Dan komt een hospitalisatieverzekering goed van pas. Kom er hier alles over te weten.
Hospitalisatieverzekering bij zwangerschap: alles wat je wil weten
Ik wil zwanger worden

Ik wil zwanger worden

De kogel is door de kerk: je begint aan een gezinnetje. Of je breidt je kroost nog wat uit. Alleszins, je wil zo snel mogelijk (weer) een kleine spruit verwelkomen. En eens je je zinnen erop hebt gezet, kan het niet snel genoeg gaan. Plan baby: start!
Ik wil zwanger worden