Opgelet!: Wees aandachtig voor phishing via WhatsApp, SMS en e-mail over Kinderbijslag, Schoolbonus en Groeipakket. KidsLife vraagt nooit naar persoonlijke gegevens via Whatsapp of SMS. Twijfels over de juistheid van communicatie? Contacteer je KidsLife-adviseur

Wat is het verschil Kinderbijslag Brussel voor en na 2020: nieuwe wetgeving en fotobedrag

De Kinderbijslag in Brussel werd aangepast vanaf 01/01/2020. Kreeg je al Kinderbijslag voor 2020, dan zit je in een overgangsmaatregel. Je blijft in dat geval hetzelfde bedrag ontvangen die je vroeger ook ontving, op voorwaarde dat de nieuwe bedragen lager liggen dan de oude. Je ontvangt dus altijd het hoogste bedrag. Dat voordeliger bedrag noemen wij het ‘fotobedrag’.

Dit fotobedrag blijven wij betalen tot het bedrag volgens de berekeningen in de nieuwe regeling gelijk of voordeliger is.

Wanneer is er een nieuwe evaluatie van dit bedrag?

Het fotobedrag wordt steeds opnieuw gecontroleerd bij wijzigingen in het gezin: 

  • Kind wordt geboren
  • Kind verlaat gezin
  • Kind heeft niet langer recht op Kinderbijslag
  • Kind wordt geschorst (bijvoorbeeld: een student die meer dan 240u per kwartaal werkt)
  • Er is recht op een toeslag

Deze overgangsmaatregelen gelden voor 5 jaar vanaf 1/1/2020.

Wil je graag weten op hoeveel Kinderbijslag jij recht hebt? Bekijk het op My KidsLife, jouw online dossier Kinderbijslag van KidsLife

Verschil fotobedrag en nieuw bedrag Kinderbijslag

Deze maatregelen kunnen soms verwarrend zijn. We proberen dit uit te leggen aan de hand van 2 voorbeelden:

Voorbeeld 1: Een gezin met 4 kinderen ontvangt Kinderbijslag al voor 2020. Dit is de berekening om te kijken welk bedrag voordeliger is.

  Berekening regels voor 2020   Berekening regels vanaf 2020
Kind 1 97,72 Kind 1 142,8
Kind 2 180,81 Kind 2 142,8
Kind 3 269,96 Kind 3 142,8
Kind 4 269,96 Kind 4 142,8
Totaal 818,45 Totaal 572,2

Het bedrag 818,45 (het fotobedrag) is voordeliger dan de andere bedragen.

Op 15/02/2020 wordt er een kindje geboren. We leggen de 'foto' opnieuw naast de nieuwe bedragen door de geboorte

  Berekening regels voor 2020   Berekening regels vanaf 2020

Kind 1

97,72

Kind 1

142,80

Kind 2

180,81

Kind 2

142,80

Kind 3

269,96

Kind 3

142,80

Kind 4

269,96

Kind 4

142,80

 

 

Kind 5

142,80

Totaal

818,45

Totaal

714

Ook hier is het bedrag van 818,45 voordeliger dan de andere bedragen.

De overgangsmaatregel op basis van 4 kinderen blijft voordeliger in vergelijking met het bedrag van de nieuwe Kinderbijslag. Daarom blijft het gezin het 'fotobedrag' ontvangen. Het lijkt wel alsof het 5de kind geen Kinderbijslag ontvangt, maar niets is minder waar. 

 

Voorbeeld 2: Tot de overgang op 1/1/2020 werd gewone Kinderbijslag betaald, aangezien beide ouders werken. Voor de maand december werd 1088,41 euro betaald.

  Berekening regels voor 2020   Berekening regels vanaf 2020

Kind 1

97,72

Kind 1

142,80

Kind 2

180,81

Kind 2

142,80

Kind 3

269,96

Kind 3

142,80

Kind 4

269,96

Kind 4

142,80

Kind 5

269,96

Kind 5

142,80

Totaal

1088,41

Totaal

714,00

1088,41 is het fotobedrag en dus het meest voordeligste.

Dit gezin komt door een laag inkomen in aanmerking voor de Sociale Toeslag. Er blijkt uit onderzoek dat hun inkomsten vanaf 1/1/2020 zich in het plafond 2 bevindt (tussen 31.620 Euro en 45.900 Euro op jaarbasis).

  Berekening regels voor 2020   Berekening regels vanaf 2020

Kind 1

97,72

Kind 1

142,80+73,44

Kind 2

180,81

Kind 2

142,80+73,44

Kind 3

269,96

Kind 3

142,80+73,44

Kind 4

269,96

Kind 4

142,80+73,44

Kind 5

269,96

Kind 5

142,80+73,44

Totaal

1088,41

Totaal

1081,20

Hoewel de inkomsten dalen en het gezin aanspraak maakt op een Sociale Toeslag, blijft de overgangsmaatregel aan de gewone schaal voordeliger in vergelijking met de bedragen van de nieuwe wetgeving. Deze gezinnen krijgen ook geen COVID-premie, maar blijven wel nog altijd het hoogste bedrag ontvangen dat mogelijk is.

Vragen over jouw Kinderbijslag? Neem contact op met jouw KidsLife-adviseur.

Contacteer ons

Veelgestelde vragen

Wanneer ontvang ik mijn Groeipakket of Kinderbijslag?

De Kinderbijslag wordt telkens de 8ste van de maand gestort. Valt de 8ste in het weekend dan betalen wij de laatste werkdag voor dat weekend. Bekijk onze betaalkalender voor de betalingsdata
 

Worden de Kinderbijslagen geïndexeerd?

De bedragen van het Groeipakket in Vlaanderen zijn niet gekoppeld aan de index, maar worden wel jaarlijks verhoogd, op een vast moment, tegen een vast percentage. 
De kinderbijslag voor Brussel en Wallonië wordt geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex. De gezondheidsindex is een indexcijfer die de overheid berekend. Dit indexcijfer is afhankelijk van de prijs van een aantal goederen zoals brood, restaurantbezoek, autoverzekering, ... 

Datum laatste indexering Groeipakket in Vlaanderen: 01/09/2021
Datum laatste indexering Kinderbijslag in Brussel & Wallonië: 01/09/2021

Je kan het bedrag die je gaat ontvangen altijd raadplegen op My KidsLife.
KidsLife zorgt er namelijk voor dat je altijd het hoogste bedrag krijgt waarop je recht hebt.  

Wat is de Kinderbijslag in België?

De Kinderbijslag in België omvat verschillende premies en toeslagen die je ontvangt van KidsLife Kinderbijslagfonds tijdens het grootbrengen van jouw kind. Ontvang je nog geen Kinderbijslag in België? Pierre, onze KidsLife-adviseur, helpt je met deze video op weg! Bekijk het hier. 

Waarom maakt de vader ineens deel uit van mijn dossier Groeipakket?

Als je enkel kinderen hebt die geboren zijn voor 1 januari 2019, dan werd de Kinderbijslag (nu Groeipakket) aan de bijslagtrekkendekern (meestal de moeder) betaald.  Een aantal situaties kunnen er voor zorgen dat je een nieuw dossier krijgt waarin betaald wordt aan een begunstigde kern die bestaat uit de vader en de moeder of uit de werkelijke opvoeders van het kind. De verschillende situaties die deze wijziging veroorzaken zijn:

  • verhuis van het kind van de ene ouder naar de andere.
  • als 1 van je kinderen alleen gaat wonen, huwt of zelf een kind krijgt, wordt een begunstigde kern dossier aangemaakt voor je andere kinderen.
  • Er komt een nieuw kind in je gezin
  • er is een plaatsing van het kind in een instelling of een pleeggezin
  • 1 van de ouders vraagt om in de begunstigde kern te worden opgenomen.

Heb je vragen over deze ingewikkelde termen van het Groeipakket? Jouw KidsLife-adviseur helpt het graag uitklaren. Neem gerust contact met ons op.

Groeipakket aanvragen bij KidsLife

Bij welke leeftijd gaat het bedrag van de Kinderbijslag of Groeipakket omhoog?

Dit hangt volledig van de woonplaats van de Kinderen:

De kinderen wonen in Vlaanderen

Voor kinderen geboren vóór 01/01/2019 is er een leeftijdtoeslag voorzien dat stijgt op de leeftijd van 6, 12 en 18 jaar. Hoeveel het Groeipakket stijgt na maand na de verjaardag kan je hier bekijken. 

Voor kinderen geboren na 01/01/2019 is er geen leeftijdstoeslag meer voorzien, zij ontvangen een maandelijks vast bedrag van 163,20 Euro. 

De kinderen wonen in Brussel

Brusselse kinderen waarvan het gezin jaarlijks meer inkomsten heeft dan 31.620 Euro bruto per jaar, krijgen voor elke leeftijd hetzelfde bedrag. Als deze kinderen geboren zijn voor 2020 is dit 142,80 Euro per maand, zijn deze Brusselse kinderen geboren na 2020 dan bedraagt de maandelijkse Kinderbijslag 153 Euro per maand.

Indien het gezin minder bruto inkomsten heeft per jaar dan 31.620 Euro, dan krijg je meer kinderbijslag bij de leeftijd van 12 en 18 jaar. Bereken hier de exacte bedragen voor jouw situatie. 

De kinderen wonen in Wallonie

Voor kinderen geboren vóór 01/01/2020  is er een leeftijdtoeslag voorzien dat stijgt op de leeftijd van 6, 12 en 18 jaar. Hoeveel de Kinderbijslag stijgt na maand na de verjaardag kan je hier bekijken. 

Voor kinderen geboren na 01/01/2020 is er geen leeftijdstoeslag meer voorzien. Vanaf de geboorte tot de leeftijd van 18 jaar ontvang je maandelijks 158,10 Euro. Vanaf dat Waalse kinderen meerderjarig zijn ontvang je 10 Euro extra: 168,10 Euro per maand. 

Wil je graag de samenstelling van jouw Kinderbijslag of Groeipakket bekijken? Neem een kijkje op My KidsLife, jouw online dossier Kinderbijslag bij KidsLife