Wat is het verschil tussen de Schooltoeslag en de Schoolbonus?

De Schoolbonus staat voor de schoolpremie (of schooltoelage) voor alle gezinnen met kinderen en wordt automatisch door KidsLife betaald in augustus, samen met de betaling van het basisbedrag van de maand juli.

De Schooltoeslag is een extra bedrag, bedoeld voor gezinnen met lage inkomens. Hij wordt voor het einde van het jaar automatisch uitbetaald door KidsLife aan alle gezinnen die hier recht op hebben.

Wie in Vlaanderen woont ontvangt automatisch de Schooltoeslag als je daar recht op hebt. Woon je niet in Vlaanderen dan kan je hier deze Schooltoeslag aanvragen.

 

Schooltoeslag aanvragen

Bekijk onze veelgestelde vragen

Het kan zijn dat je de Schooltoeslag voor je kinderen ontvangt via een verschillende betaling. Vooraleer wij de Schooltoeslag (de vroegere Studietoelage) kunnen betalen, dienen wij alle gegevens ontvangen te hebben van de overheid. 
Een schoolinschrijving is bijvoorbeeld een van de gegevens die we nodig hebben. Voor sommige kinderen kan het zijn dat de schoolinschrijving vroeger werd geregistreerd dan voor de anderen. 

Opgelet: je hoeft niets te doen in deze situatie. Vanaf wanneer ook de gegevens van de andere kinderen binnenzijn, betalen wij automatisch de Schooltoeslag uit. 

In de meeste gevallen betaalt KidsLife aan de ouder(s), begunstigden of bijslagtrekkende.
Meerderjarige kinderen die secundair onderwijs volgen en gehuwd, zelfstandig of alleenstaand zijn, die ontvangen zelf de Schooltoeslag.

Als je kind op internaat (min 5 maanden of langer) zit, contacteer ons en bezorg ons een bewijs van interne leerling. Dit kan een positieve impact hebben op het bedrag dat je ontvangt.

Ontdek alles over de Schooltoeslag

Jazeker, ook deze opleiding opent recht op Schooltoeslag.

Je ontvangt dit automatisch als je daar recht op hebt. Je kan zelfs als je zelf ouder dan 25 jaar bent en geen recht meer hebt op Groeipakket deze Schooltoeslag ontvangen.. In deze situatie onderzoeken wij het recht pas als je hiervoor een aanvraag indient. 

Vraag hier je Schooltoeslag aan

Als je vorig jaar nog een Schooltoeslag ontving van KidsLife maar dit jaar niet meer kan dat verschillende oorzaken hebben:

 1. Nog niet alle gegevens die nodig zijn voor de berekening van je Schooltoeslag zijn voorhanden. Deze gegevens in verband met de studies en het gezinsinkomen ontvangen wij automatisch. Soms komen gegevens laattijdig binnen. De Schooltoeslag wordt ten laatste op 31 december uitbetaald. Heb je daarna nog steeds niets ontvangen en meen je wel recht te hebben op de Schooltoeslag? Aarzel dan niet ons te contacteren.
   
 2. Je kind volgt ondertussen hogere studies. KidsLife onderzoekt enkel het recht op de Schooltoeslag tot maximaal het secundair onderwijs. Voor hoger onderwijs dien je zelf een aanvraag in te dienen bij de Dienst Studietoelagen van de FOD Onderwijs.
   
 3. Je gezinsinkomen is gestegen. Het recht op de Schooltoeslag hangt onder andere af van je inkomen. Als je inkomen boven het toegelaten grensbedrag gestegen is, kan er geen Schooltoeslag uitbetaald worden.
   
 4. Je Kadastraal Inkomen is gestegen. Indien je Kadastraal Inkomen een te hoog percentage uitmaakt van je totalen gezinsinkomen, kan er geen Schooltoeslag betaald worden.
   
 5. Je gezinssituatie is gewijzigd. Je gezinsgrootte bepaalt mee of er recht is op een Schooltoeslag. Heb je recent een nieuwe partner? Dan tellen de inkomsten van je partner mee voor de berekening van de Schooltoeslag. Zijn er bepaalde kinderen die niet meer ten laste zijn? Dan kan dat ook een invloed hebben op de berekening.

Lees hier alle voorwaarden na om recht te hebben op de Schooltoeslag.