Sociale toeslag bovenop Groeipakket en Kinderbijslag

De sociale toeslag wordt ook wel “verhoogde kinderbijslag” genoemd en is een extra toeslag bovenop de maandelijkse kinderbijslag.
Wat is de Sociale Toeslag?

Wat is de Sociale Toeslag?

De 3 regio’s in België (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) hebben voor de toekenning van de sociale toeslag elk hun eigen regels en voorwaarden vastgelegd. Er zijn echter wel een aantal overeenkomsten tussen de regio’s. Het gezinsinkomen, de leeftijd en het aantal kinderen en de gezinssituatie zijn bij elke regio van belang.

Bij KidsLife doen we er alles aan om er voor te zorgen dat je alle voordelen krijgt waar je recht op hebt. KidsLife onderzoekt zelf of je aan de voorwaarden voldoet. Je hoeft dus zelf geen aanvraag in te dienen! Handig, toch?

Vlaanderen

Vlaanderen

In Vlaanderen hangt de Sociale toeslag bovenop het Groeipakket af van je inkomsten en de gezinsgrootte.

Sociale Toeslag in Vlaanderen
Brussel

Brussel

In Brussel hangt het recht op Sociale toeslag af van de gezinsinkomsten, de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen in het gezin.

Sociale Toeslag in Brussel
Wallonië

Wallonië

In Wallonië hangt de Sociale toeslag af van de gezinsinkomsten.

Sociale Toeslag in Wallonië

De sociale toeslagen bovenop de Kinderbijslag & Groeipakket : een vergelijkende tabel per regio!

Vlaanderen

Brussel

Wallonië

In Vlaanderen hangt de Sociale toeslag bovenop het Groeipakket af van je inkomsten en de gezinsgrootte.

In Brussel hangt het recht op Sociale toeslag af van de gezinsinkomsten, de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen in het gezin.

In Wallonië hangt de Sociale toeslag af van de gezinsinkomsten.

Het bedrag is vanaf 20,93 Euro tot 126,66 per kind iedere maand.

Het bedrag van de Sociale Toeslag in Brussel loopt van 30,48 Euro tot 170,66  Euro per kind elke maand.

Het bedrag van deze toeslag varieert tussen de 6,47 Euro en 127,92 Euro per maand voor elk kind.

Jaarlijks grensbedrag van het bruto belastbaar inkomen van het gezin:

36.325,76 Euro - 68.329,61 Euro*

Zijn de gezinskomsten lager dan deze grensbedragen, dan heb je recht op de toeslag.

*kind geboren na 01/01/2019

Jaarlijks grensbedrag van het bruto belastbaar inkomen van het gezin:

38.625,31 Euro - 56.068,99 Euro*

Zijn de gezinskomsten lager dan deze grensbedragen, dan heb je recht op de toeslag.

* er zijn minimum 2 kinderen in het gezin

Jaarlijks grensbedrag van het bruto belastbaar inkomen van het gezin:

31.814,37 Euro - 51.340 Euro*

Zijn de gezinskomsten lager dan deze grensbedragen, dan heb je recht op de toeslag.

* kind geboren na 01/01/2020

Geboortedatum van de kinderen heeft invloed op het bedrag: afhankelijk van geboren voor of na 01/01/2019

Geboortedatum van de kinderen heeft invloed op het bedrag: afhankelijk van geboren voor of na 01/01/2020.

Geboortedatum van de kinderen heeft invloed op het bedrag: afhankelijk van geboren voor of na 01/01/2020

Bijzondere gezinssituatie (kind geboren vóór 01/01/2019): eenoudergezin, ouder werkloos of langdurig ziek en als er een nieuw kind na 01/01/2019 in het gezin wordt opgenomen

Bijzondere gezinssituatie: eenoudergezin, gezin met 2 kinderen, gezin met 3 of meer kinderen

Bijzondere gezinssituatie: alleenstaande ouder, groot gezin (kind geboren na 2020), ouder met een handicap of BIM

Vlaanderen

Brussel

Wallonië

Veelgestelde vragen

Het is niet omdat je alleenstaande ouder bent, dat je automatisch recht hebt op een sociale toeslag. 

Om een sociale toeslag te ontvangen mogen jouw gezinsinkomsten niet hoger zijn dan een bepaald grensbedrag. Het feit dat je alleenstaande of gescheiden ouder bent heeft vermoedelijk ook invloed op de gezinsinkomsten. Hierdoor kom je mogelijk in aanmerking. 

De grensbedragen en de samenstelling van deze Sociale Toeslag hangt af van waar je samen met de kinderen woont: Vlaanderen, Brussel of Wallonië

De Sociale Toeslag bij KidsLife ontvang je automatisch als je daar recht op heb! We doen dit na ontvangst van de belastingsaangifte. We ontvangen deze aangifte altijd 2 jaar later. 

Bijvoorbeeld:
Sociale toeslag voor 2019 (her)evalueren we in 2021. We ontvangen jouw inkomsten van 2019 namelijk pas in 2021 van de federale overheid.  

Kom je in aanmerking voor deze toeslag en wil je geen 2 jaar wachten? Contacteer jouw KidsLife-adviseur om een aanvraag te doen. 

Bekijk hier alle voorwaarden voor de Sociale Toeslag

KidsLife helpt de gezinnen met een laag inkomen door een extra toeslag uit te betalen: de Sociale Toeslag
De Sociale Toeslag is volledig afhankelijk van jouw situatie: je woonplaats, je inkomsten en jouw gezinssituatie.

Bekijk hier alle voorwaarden voor jouw Sociale Toeslag

Als je gezinsinkomsten wijzigen, kan dit invloed hebben op je  recht op de sociale toeslag en de selectieve participatietoeslag (schooltoeslag in Vlaanderen). Je recht wordt automatisch onderzocht op basis van je inkomsten van 2 jaar geleden (via de belastingaangifte). Verdien je momenteel echter plots veel meer en betalen wij een sociale toeslag uit? Verwittig ons, zodat we de sociale toeslag preventief kunnen stopzetten om zo een eventuele terugvordering te vermijden.

Betalen wij momenteel geen sociale toeslag uit maar verdien je nu veel minder? Contacteer ons zodat we je een invulformulier kunnen opsturen. Vermeld je inkomsten op het formulier en stuur het dan samen met de bewijsstukken aan ons terug. Wij onderzoeken dan of de sociale toeslag toch uitbetaald kan worden.

Ontvang je nog geen Kinderbijslag of Groeipakket van KidsLife? Mis geen enkel voordeel meer en vraag het nu aan! 

Kinderbijslag aanvragen

Als je kind een diagnose van een medische aandoening zoals autisme heeft gekregen, dan kan er eventueel een toeslag voor kinderen met een medische aandoening of een specifieke ondersteuningsbehoefte worden uitbetaald door KidsLife.

Deze toeslag komt bovenop de maandelijkse Kinderbijslag of Groeipakket.

Hoe gaat dit in zijn werk?

  • Je doet een aanvraag voor de specifieke ondersteuningsbehoefte bij KidsLife. Je kan dit doen via My KidsLife, jouw online dossier of door contact op te nemen met jouw KidsLife-adviseur.
  • Wij sturen je aanvraag door naar de dienst Zoë van Agentschap Opgroeien of FOD Sociale Zekerheid.
  • De dienst Zoë of FOD Sociale Zekerheid onderzoekt of er recht is op de toeslag.
  • Je zal door de dienst Zoë of FOD Sociale Zekerheid gecontacteerd worden om een vragenlijst in te vullen om de medische situatie te schetsen. Op basis hiervan kan het zijn dat er een controle-arts aan bod komt. Geen zorgen de dienst de de aanvraag onderzoekt regelt alles voor jou.
  • Na het onderzoek delen ze de beslissing mee aan jouw KidsLife-adviseur. Die kan op basis van deze beslissing eventueel een toeslag bijbetalen. 

Bekijk hier alles over de zorgtoeslag

Het eventuele recht op de Sociale Toeslag wordt berekend op het bruto belastbaar jaarinkomen. Dat betekent dat jouw inkomen wordt samengeteld met dat van je partner. Met partner wordt een persoon bedoeld waar je een feitelijk gezin mee vormt. Dit is iemand waar je geen familieverband mee hebt (tot in de 3e graad) en waar je mee samen woont op hetzelfde domicilieadres.

Je gezinssamenstelling ontvangen wij automatisch via het rijksregister, de databank van alle persoonsgegevens van inwoners van België.

Woon je bijvoorbeeld vanaf 10 september 2020 alleen, dan wordt vanaf september 2020 enkel met jouw inkomen rekening gehouden en voor de voorgaande periodes met dat van jouw en je toenmalige partner.

Heb je een ex-partner die ook begunstigde is van het Groeipakket?

Dan kunnen jullie beide elk op basis van jullie aparte gezinsinkomen recht hebben op de helft van de sociale toeslag.

Bijvoorbeeld: Jan en Leen hebben een kindje Esmee, geboren op 15 september 2019. Beide ouders zijn begunstigden van het Groeipakket omdat Esmee geboren is na 1 januari 2019 en dus onder de nieuwe wetgeving van het Groeipakket valt.
Vanaf september 2019 wordt het eventuele recht op de sociale toeslag berekend op basis van het gezinsinkomen van Jan en Leen.
Op 10 maart 2020 verlaat Jan het gezin en gaat bij een nieuwe partner Sarah wonen. Vanaf maart 2020 kan Leen recht hebben op de helft van de sociale toeslag als haar inkomen onder het grensbedrag ligt. Vanaf maart 2020 kan ook Jan recht hebben op de helft van de sociale toeslag, als zijn inkomen samen met het inkomen van zijn nieuwe partner Sarah onder het grensbedrag ligt.

Kies voor KidsLife als uitbetaler

Wist je dat je bij KidsLife altijd het hoogst mogelijke bedrag ontvangt voor jouw gezin? Sluit je nu aan net zoals 400.000 andere kinderen. 

Ik sluit me aan