De sociale toeslag in Wallonië

Bovenop het basisbedrag kinderbijslag kan je ook recht hebben op een sociale toeslag (ook wel verhoogde kinderbijslag genoemd). Het recht op de sociale toeslag hangt af van je gezinssituatie en je gezinsinkomen. (Het recht op de sociale toeslag hangt dus niet langer af van het al dan niet ontvangen van werkloosheidsuitkeringen).
Ontdek hier voor wie de sociale toeslag bedoeld is, hoeveel ze bedraagt en wat de voorwaarden zijn om er recht op te hebben in 2022 (grensbedragen zijn geldig vanaf 01/07/2022).

Wie ontvangt de sociale toeslag en wat zijn de voorwaarden?

Je hebt recht op de sociale toeslag op basis van:

 • Je eigen bruto belastbaar jaarinkomen, en indien van toepassing, ook datgene van je partner of samenwonend gezinslid.
 • Het aantal personen in het gezin. Ben je alleenstaand ? Of vorm je een koppel? Hoeveel kinderen onder de 25 jaar zijn er in je gezin?
 • Je specifieke situatie : je OMNIO-statuut, langdurige ziekte of invaliditeit.

Wat is de inkomensgrens om de sociale toeslag te kunnen ontvangen?

De inkomensgrens is vastgelegd volgens de geboortedatum van het kind:

 • Voor kinderen geboren tot en met 31/12/2019: je inkomen mag niet meer bedragen dan het maximum van 31.603,68 EUR bruto belastbaar per jaar. (grensbedrag 1)
 • Voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2020 bestaan er 2 maximumbedragen. Grensbedrag 1 (31.603,68 EUR bruto belastbaar per jaar) en grensbedrag 2: 51.000 EUR bruto belastbaar per jaar.
 

Mijn inkomen ligt hoger dan 51.000EUR bruto belastbaar per jaar?

Ik heb geen recht op de sociale toeslag.

Grensbedrag 2

51.000 EUR bruto
belastbaar/jaar

Mijn inkomen ligt tussen de 31.603,68 en 51.000 EUR bruto belastbaar per jaar
en mijn kind is geboren vanaf 1 januari 2020.

Ik kan mogelijks al genieten van de sociale toeslag!

Grensbedrag 1

31.603,68 EUR bruto
belastbaar/jaar

Mijn inkomen ligt onder de 31.603,68 EUR bruto belastbaar per jaar?

Ik geniet van de sociale toeslag!

Hoe wordt de sociale toeslag berekend als je meerdere kinderen hebt?

De berekening wordt per kind gemaakt. Bijvoorbeeld:

Camille is geboren in maart 2020: Als je inkomsten onder de 31.603,68 EUR liggen of tussen dit bedrag en 51.000 EUR bruto belastbaar per jaar, dan, kan je recht hebben op de sociale toeslag voor Camille.

Sacha is geboren in 2018. Voor het recht op de sociale toeslag wordt voor Sacha enkel rekening gehouden met grensbedrag 1 (31.603,68 EUR bruto belastbaar/jaar).

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag?

Zelfs als je geen groot gezin hebt of geen eenoudergezin vormt, kan je een sociale toeslag ontvangen. Alle gezinnen met een inkomen onder de 31.603,68 EUR bruto belastbaar per jaar ontvangen een sociale toeslag.

De supplementen die worden toegekend op basis van het inkomen zijn gevarieerd. Daarom is het niet mogelijk om ze hier allemaal op te sommen.

Grensbedrag 1

Je hebt minstens 3 kinderen van minder dan 25 jaar ten laste? Dan word je beschouwd als een groot gezin! Om te weten of je recht hebt op de sociale toeslag en hoeveel die bedraagt, vertrekken we vanuit je bruto belastbaar jaarinkomen.

Mijn inkomsten liggen onder grensbedrag 1 31.603,68 EUR bruto
belastbaar/jaar
?

Ik geniet van de sociale toeslag.

Grensbedrag 2

Je hebt minstens 3 kinderen van minder dan 25 jaar ten laste? Dan word je beschouwd als een groot gezin! Om te weten of je recht hebt op de sociale toeslag en hoeveel die bedraagt, vertrekken we vanuit je bruto belastbaar jaarinkomen.

Mijn inkomsten liggen tussen grensbedrag 1 en 51.000 EUR bruto belastbaar per jaar en
mijn kind is geboren vanaf 1 januari 2020?

Ik ontvang een sociale toeslag van 22,97 EUR per maand per kind.

Grensbedrag 1

Het bedrag van de verhoogde kinderbijslag voor een alleenstaande ouder wordt berekend op basis van je inkomen.

Mijn inkomsten zijn lager dan 31.603,68 EUR bruto belastbaar/jaar?

Ik geniet van de sociale toeslag

Grensbedrag 2

Het bedrag van de verhoogde kinderbijslag voor een alleenstaande ouder wordt berekend op basis van je inkomen.

Mijn inkomsten liggen tussen grensbedrag 1 en 51.000 EUR bruto belastbaar per jaar en
mijn kind is geboren vanaf 1 januari 2020 ?

Ik geniet van een toeslag van 11,49 EUR per maand per kind

Toeslag bij langdurige ziekte of invaliditeit.

Als je langdurige ziekte of je invaliditeit erkend is door je mutualiteit, dan heb je recht op een extra bedrag per maand afhankelijk van het geboortejaar van je kind en van de rang van het kind in je gezin.

Wat moet ik doen om de sociale toeslag op de kinderbijslag te ontvangen?

Vanaf 2021 is er een nieuwe berekening.

Goed nieuws : Wat alvast niet verandert is het feit dat je de sociale toeslag niet hoeft aan te vragen. KidsLife onderzoekt namelijk automatisch het recht op de sociale toeslag voor elk gezin in Wallonië.

Bovendien vereenvoudigt het hele proces: Vroeger werd de sociale toeslag provisioneel uitbetaald. (zie hieronder). Vanaf 2021 is dat verleden tijd:  Alle uitbetaalde sociale toeslag is vanaf dan meteen definitief.

Dankzij onze toegang tot de fiscale flux (informatie die wij ontvangen over je inkomsten van de FOD Financiën via je belastingaangifte) kunnen we snel en makkelijk beoordelen of de sociale toeslag toegekend kan worden.

Je ontvangt automatisch de sociale toeslag als:

 • je gezinsinkomen onder de toegelaten grens ligt.
 • je je in een van de volgende specifieke gezinssituaties bevindt:

 

Specifieke situaties voor de berekening van de sociale toeslag vanaf 2021:

 • Als je gezinssituatie wijzigt, zullen we je recht op de sociale toeslag opnieuw berekenen op basis van de fiscale flux die hoort bij je nieuwe gezinssituatie.
 • Als je in het buitenland werkt, kunnen we je fiscale flux niet raadplegen. Daarom zullen we je vragen naar je aanslagbiljet uit het buitenland of een ander officieel document waarop we je inkomsten in het buitenland kunnen vaststellen.
 • Als je jonger bent dan 20 jaar is het mogelijk dat je fiscale fluxen nog niet beschikbaar zijn. In dat geval zul je de sociale toeslag krijgen alsof je inkomsten onder het grensbedrag 1 liggen (31.603,68 EUR bruto belastbaar/jaar). Bij ontvangst van de fiscale flux zal je recht op de sociale toeslag herbekeken worden.

Denk je dat je recht hebt op de sociale toeslag maar je ontvangt deze niet automatisch?

Contacteer ons dan meteen. KidsLife onderzoekt onmiddellijk je recht op de sociale toeslag.

Hoe verliep het onderzoek naar het recht op de sociale toeslag tot 31/12/2020?

Vroeger kon je een sociale toeslag aanvragen als je dacht er recht op te hebben. Je moest zelf je inkomsten invullen op een aanvraagformulier.

Op basis van je verklaring kon dan een provisionele sociale toeslag toegekend worden. Dit betekende dat je inkomsten achteraf gecontroleerd werden op basis van de inkomstengegevens die we doorkregen van de FOD Financiën via je belastingaangifte. Deze controle kon ten vroegste na 2 jaar gebeuren. In sommige gevallen werd de reeds toegekende sociale toeslag dan teruggevorderd, omdat de werkelijke inkomsten hoger waren dan de inkomsten die op het aanvraagformulier werden ingevuld.

 • Als je reeds de sociale toeslag ontving in het jaar 2020 verandert dat niet tot 30/06/2021. Vanaf 1 juli 2021 schakelen we over op de automatische berekening van de sociale toeslag op basis van de fiscale flux
 • Als je niet onder het OMNIO-statuut valt en je ontving geen sociale toeslag in 2020, dan kan je ons je aanslagbiljet van 2019 (inkomstenjaar 2018) opsturen. We onderzoeken dan of er sociale toeslag bijbetaald kan worden.

Woon je in Vlaanderen of Brussel?

Elke Belgische familie met een laag inkomen kan recht hebben op een sociale toeslag. De voorwaarden en bedragen verschillen echter per regio. Hier vind je alle informatie over de sociale toeslag per regio:

Sociale Toeslag in Vlaanderen

Sociale Toeslag in Brussel

Veelgestelde vragen

Ja. Het recht op de Schoolbonus of Schoolpremie hangt niet af van studies. Elk kind dat recht heeft op Belgische kinderbijslag of Groeipakket ontvangt begin augustus samen met de Kinderbijslag of Groeipakket van de maand juli de Schoolbonus.

Als je in Vlaanderen woont, wordt de sociale toeslag automatisch toegekend op basis van de inkomstengegevens die wij ontvangen van de FOD Financiën via de belastingaangifte.

Bekijk hier alle voorwaarden voor de Sociale Toeslag in Vlaanderen

Woon je in Brussel? 
De sociale toeslag wordt automatisch toegekend als je in hetzelfde jaar minstens 6 maanden een vervangingsinkomen hebt (werkloosheid, ziekte, OCMW,...) én alleenstaande ouder bent.
Duogezinnen kunnen ook automatisch de sociale toeslag krijgen als minstens één van de ouders minstens 6 maanden een OCMW uitkering ontvangt in het controlejaar.
Daarnaast is het mogelijk om op elk moment een sociale toeslag aan te vragen. Opgelet, wij vragen hiervoor de nodige bewijsstukken.

Bekijk hier alle voorwaarden voor de Sociale Toeslag in Brussel

Woon je  in Wallonië?
Vanaf 1/1/2021 wordt de sociale toeslag in Wallonië volledig automatisch toegekend op basis van de inkomstengegevens die wij ontvangen via de belastingaangifte.
De sociale toeslag wordt definitief toegekend telkens van 1/7 tot 30/6 van het jaar erop op basis van de laatste fiscale gegevens in ons bezit.
Naast de fiscale gegevens, heeft  het gezin ook recht op een sociale toeslag als die via de mutualiteit het BIM-statuut geniet

Bekijk hier alle voorwaarden voor de Sociale Toeslag in Wallonië

Elke gezinswijziging krijgen wij automatisch door van de gemeente via de Kruispuntbank.

Heeft deze gezinswijziging een impact op de betaling van je Kinderbijslag of Groeipakket? Dan doet jouw KidsLife-adviseur de nodige aanpassingen om de betalingen correct uit te voeren. 

Wil je graag berekenen waarop je recht hebt?

Maak dan gebruik van onze handige simulatietool

Woon je niet in Vlaanderen, maar gaat je kind wel naar een Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel waar je niet betaalt op basis van het inkomen van de ouders?

Of gaat jouw kind naar een Nederlandstalige school in Vlaanderen of Brussel?

Vraag dan hier jouw Participatietoeslag aan

Als je in Vlaanderen woont, dan ontvang je deze toeslagen automatisch. Je moet hier dus geen aanvraag voor indienen. 

In Vlaanderen kan je vanaf nu makkelijk de digitale inlichtingenformulieren terugvinden op de website van Agentschap Opgroeien via je eigen klantenportaal ‘Mijn Kind en Gezin’.
Log in via de elektronische identiteitskaart of via Itsme. Via het tabblad ‘specifieke ondersteuningsnood’ kan je ook de status van de aanvraag opvolgen.

Wil je graag een onderzoek opstarten voor jouw kind?
Dat doe je via je Kinderbijslagfonds. Het kan makkelijk en snel via My KidsLife

Septemberverklaring Groeipakket

Septemberverklaring Groeipakket

Je hebt het misschien al horen vallen in de media. Het Groeipakket, de Kinderbijslag in Vlaanderen, was de hoofdrolspeler in de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering.
Alles over de Septemberverklaring
Hospitalisatieverzekering bij zwangerschap: alles wat je wil weten

Hospitalisatieverzekering bij zwangerschap: alles wat je wil weten

Ben je zwanger? Dan komt een hospitalisatieverzekering goed van pas. Kom er hier alles over te weten.
Hospitalisatieverzekering bij zwangerschap: alles wat je wil weten
Ik wil zwanger worden

Ik wil zwanger worden

De kogel is door de kerk: je begint aan een gezinnetje. Of je breidt je kroost nog wat uit. Alleszins, je wil zo snel mogelijk (weer) een kleine spruit verwelkomen. En eens je je zinnen erop hebt gezet, kan het niet snel genoeg gaan. Plan baby: start!
Ik wil zwanger worden