Wezentoeslag: zorgpremie bij verlies van ouder(s)

Kinderen die een ouder verliezen hebben recht op verhoogde Kinderbijslag of Groeipakket. De Wezentoeslag wordt automatisch maandelijks betaald als je daar recht op hebt. We zetten alles over deze Wezentoeslag op een rij.
Wat is Wezentoeslag?

Wat is Wezentoeslag?

Wezentoeslag is de verhoogde Kinderbijslag of Groeipakket als een of beide ouders overleden zijn.

  • Maandelijks bedrag bovenop (of als vervanging van) je Groeipakket
  • Je krijgt dit automatisch als je er recht op hebt.
  • Bedrag hangt af van je woonplaats en de gezinssituatie
1

Ouder is overleden

2

KidsLife ontvangt de melding via het Rijksregister

3

Wij betalen de wezentoeslag uit

Praktische informatie over de wezentoeslag

Praktische informatie over de wezentoeslag

Kinderen die 1 of beide ouders verliezen, krijgen een extra ondersteuning. Ze hebben recht op een wezentoeslag (ook wel gekend als ‘zorgtoeslag voor wezen’ of ‘wezenbijslag’) zolang ze recht hebben op de Kinderbijslag of het Groeipakket.

Wanneer je (half)wees wordt, worden wij als Kinderbijslagfonds automatisch op de hoogte gebracht door het Rijksregister. Deze periode is al moeilijk genoeg, jij hoeft zelf niets in orde te brengen – tenzij het om een overlijden in het buitenland gaat, dan moet je ons het overlijdensbericht bezorgen. 

Ontvang je niet automatisch de verhoogde wezentoeslag?

Hoeveel wezentoeslag ontvang je?

1 ouder overleden

86,59 Euro

Beide ouders overleden

173,19 Euro

1 ouder overleden

Basisbedrag + 50% basisbedrag

Beide ouders overleden

Basisbedrag x 2

Kinderen geboren voor 01/01/2020

 

1 ouder overleden

422,75 Euro

Beide ouders overleden

422,75 Euro

Kinderen geboren na 01/01/2020

 

0-17 jaar

18-24 jaar

1 ouder overleden

261,84 Euro

278,73 Euro

Beide ouders overleden

357 Euro

357 Euro

Enkele tips om kinderen te helpen bij het rouwen

  • Verberg niets, vertel de waarheid 

Praat met het kind. Hoe klein ze ook zijn, kinderen betrek je het best zoveel mogelijk. Vergis je niet, ze voelen echt wel als je iets verbergt. Bovendien bewijs je ze geen dienst door er niet over te spreken: het zal het verwerkingsproces uiteindelijk moeilijker maken. Leg uit wat er aan de hand is en wees zo eerlijk mogelijk. Creëer een veilige sfeer als je het droeve nieuws brengt. Probeer de boodschap concreet en kort te verwoorden, maar gebruik wel woorden die het kind verstaat. Hoe hard het ook is, maak duidelijk dat de ouder die dood is niet meer terugkeert. “Papa slaapt nu voor altijd” kan bij een kind de indruk wekken dat hij misschien toch nog ooit wakker wordt. Of het kan het kind bang maken om te gaan slapen, want ‘wie weet wordt het zelf ook niet meer wakker’.  

  • Ga de overledene groeten  

Geef het kind de kans om de overleden mama of papa nog eens te zien en afscheid te nemen. Je hoeft het natuurlijk niet te dwingen, als hij of zij daar niet klaar voor is of niet wil. Maar praat erover. Misschien is het kind bang en kan je die angst wegnemen. Laat een kind ook meekomen naar begrafenis of uitvaartdienst. Het zal het kind niet tekenen, het leert dat verdriet ook een deel van het leven is. Zorg wel voor een goede, warme opvang.

  • Houd de herinnering levend 

Het is erg belangrijk dat kinderen onthouden en blijven beseffen dat mama en/of papa heel veel van hen hield. Een doos met herinneringen (foto’s, een boek, een kaartje of brief, souvenirs …) maken is een goed idee. Zo hebben ze iets tastbaars. Als je als mama of papa weet dat je gaat sterven, kan je die herinneringsdoos nog zelf maken. Blijf nadien praten over de overleden ouder, zeker bij belangrijke gebeurtenissen.

  • Luister 

Laat het kind duidelijk voelen dat het mag praten over zijn of haar verlies. En dat het oké is om vragen te stellen over de dood van mama of papa. Te vaak denken we dat we over zo’n zware onderwerpen beter niet spreken met kinderen. Maar ook zij moeten hun verdriet verwerken. En dat verdwijnt niet door te zwijgen. Vaak willen ze praten over wat ze voelen, alleen op een andere manier dan volwassenen. Geef het kind de nodige ruimte als het wat aarzelt of weigert. Misschien kan het beter tekenen wat hij of zij voelt, in plaats van het uit te spreken. Luister dus heel aandachtig naar de taal die het kind spreekt. 

  • Vertrouw op de veerkracht van kinderen 

Heb vertrouwen in het kind: het kan soms beter tegen een stootje dan je denkt. Maar waak er tegelijk over dat het na het verlies van een ouder nog altijd genoeg nestwarmte en liefde krijgt. Toon het ook gerust als jij zelf verdrietig bent en de overleden persoon mist. Huil, knuffel, troost … wees er voor elkaar.  

Veelgestelde vragen

Ja. Het recht op de Schoolbonus of Schoolpremie hangt niet af van studies. Elk kind dat recht heeft op Belgische kinderbijslag of Groeipakket ontvangt begin augustus samen met de Kinderbijslag of Groeipakket van de maand juli de Schoolbonus.

Als je in Vlaanderen woont, wordt de sociale toeslag automatisch toegekend op basis van de inkomstengegevens die wij ontvangen van de FOD Financiën via de belastingaangifte.

Bekijk hier alle voorwaarden voor de Sociale Toeslag in Vlaanderen

Woon je in Brussel? 
De sociale toeslag wordt automatisch toegekend als je in hetzelfde jaar minstens 6 maanden een vervangingsinkomen hebt (werkloosheid, ziekte, OCMW,...) én alleenstaande ouder bent.
Duogezinnen kunnen ook automatisch de sociale toeslag krijgen als minstens één van de ouders minstens 6 maanden een OCMW uitkering ontvangt in het controlejaar.
Daarnaast is het mogelijk om op elk moment een sociale toeslag aan te vragen. Opgelet, wij vragen hiervoor de nodige bewijsstukken.

Bekijk hier alle voorwaarden voor de Sociale Toeslag in Brussel

Woon je  in Wallonië?
Vanaf 1/1/2021 wordt de sociale toeslag in Wallonië volledig automatisch toegekend op basis van de inkomstengegevens die wij ontvangen via de belastingaangifte.
De sociale toeslag wordt definitief toegekend telkens van 1/7 tot 30/6 van het jaar erop op basis van de laatste fiscale gegevens in ons bezit.
Naast de fiscale gegevens, heeft  het gezin ook recht op een sociale toeslag als die via de mutualiteit het BIM-statuut geniet

Bekijk hier alle voorwaarden voor de Sociale Toeslag in Wallonië

Elke gezinswijziging krijgen wij automatisch door van de gemeente via de Kruispuntbank.

Heeft deze gezinswijziging een impact op de betaling van je Kinderbijslag of Groeipakket? Dan doet jouw KidsLife-adviseur de nodige aanpassingen om de betalingen correct uit te voeren. 

Wil je graag berekenen waarop je recht hebt?

Maak dan gebruik van onze handige simulatietool

Woon je niet in Vlaanderen, maar gaat je kind wel naar een Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel waar je niet betaalt op basis van het inkomen van de ouders?

Of gaat jouw kind naar een Nederlandstalige school in Vlaanderen of Brussel?

Vraag dan hier jouw Participatietoeslag aan

Als je in Vlaanderen woont, dan ontvang je deze toeslagen automatisch. Je moet hier dus geen aanvraag voor indienen. 

In Vlaanderen kan je vanaf nu makkelijk de digitale inlichtingenformulieren terugvinden op de website van Agentschap Opgroeien via je eigen klantenportaal ‘Mijn Kind en Gezin’.
Log in via de elektronische identiteitskaart of via Itsme. Via het tabblad ‘specifieke ondersteuningsnood’ kan je ook de status van de aanvraag opvolgen.

Wil je graag een onderzoek opstarten voor jouw kind?
Dat doe je via je Kinderbijslagfonds. Het kan makkelijk en snel via My KidsLife

Septemberverklaring Groeipakket

Septemberverklaring Groeipakket

Je hebt het misschien al horen vallen in de media. Het Groeipakket, de Kinderbijslag in Vlaanderen, was de hoofdrolspeler in de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering.
Alles over de Septemberverklaring
Hospitalisatieverzekering bij zwangerschap: alles wat je wil weten

Hospitalisatieverzekering bij zwangerschap: alles wat je wil weten

Ben je zwanger? Dan komt een hospitalisatieverzekering goed van pas. Kom er hier alles over te weten.
Hospitalisatieverzekering bij zwangerschap: alles wat je wil weten
Ik wil zwanger worden

Ik wil zwanger worden

De kogel is door de kerk: je begint aan een gezinnetje. Of je breidt je kroost nog wat uit. Alleszins, je wil zo snel mogelijk (weer) een kleine spruit verwelkomen. En eens je je zinnen erop hebt gezet, kan het niet snel genoeg gaan. Plan baby: start!
Ik wil zwanger worden

Vragen over de wezentoeslag? Neem dan zeker contact op met jouw KidsLife-adviseur.

Contacteer Ons