Ik wil pleegouder worden

Spijtig genoeg heeft niet elk kind het geluk om op te groeien in een stabiele en warme omgeving. Daar kunnen uiteenlopende verklaringen voor zijn, maar in zo’n geval kan het beter zijn voor het kind om (tijdelijk) in een liefdevol pleeggezin geplaatst te worden. 

Uit cijfers blijkt dat het tekort aan pleeggezinnen toeneemt. Misschien is pleegouder worden wel iets voor jou? Heeft je laatste kind intussen het nest verlaten? Heb je een onvervulde kinderwens? Of heb je gewoon nog heel wat plaats over in je hart en huis? Dan is pleegzorg zeker het overwegen waard.
Verschillende vormen van pleegzorg 

Verschillende vormen van pleegzorg 

Als pleeggezin vang je 1 of meerdere kinderen of jongeren op. Maar ook pleeggasten (volwassenen met een handicap en/of een psychische kwetsbaarheid) kunnen een plaats krijgen in een opvanggezin. Soms blijft een pleegkind voor een langere tijd bij de pleegouders wonen. In andere gevallen duurt de opvang maar enkele weken of maanden.

Perspectiefbiedende pleegzorg

Anders gezegd: landurige pleegzorg. Het kind krijgt voor langere tijd onderdak bij een gezin als het onmogelijk blijkt om thuis te blijven. Als een kind langer dan een jaar bij een pleeggezin woont, spreken we van langdurige of perspectiefbiedende pleegzorg. Als het mogelijk is, blijft het kind wel contact houden mijn de ouders.

Perspectiefzoekende pleegzorg

Anders gezegd: kortdurende pleegzorg. Het is de bedoeling om het kind zo snel mogelijk te leiden naar een duidelijke en duurzame oplossing: terug naar huis, of voor een langere tijd naar een pleeggezin of naar een andere voorziening. Kortdurende of perspectiefzoekende pleegzorg duurt meestal enkele maanden. 

Ondersteunende pleegzorg

Als een kind voltijds in een voorziening verblijft, is deze vorm van pleegzorg voor het kind een manier om een weekend of vakantie ergens anders door te brengen. Het kan ook een oplossing zijn als een kwetsbare ouder (zonder eigen sociaal netwerk) tijdelijk niet kan zorgen voor zijn/haar kind. 

Crisispleegzorg

Als een pleegkind of -gast dringend en snel opvang nodig heeft bij een acute crisis, kan het ondergebracht worden bij een crisisgezin. Na een kort verblijf kan het kind (of de volwassene in het geval van een pleeggast) meestal terug naar huis. Is dat niet zo, dan wordt een oplossing op lange termijn gezocht.  

Zorg je voor een Niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV)? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op Groeipakket voor deze jongere!

De procedure voor pleegouders

De procedure voor pleegouders

Niet iedereen kan zomaar pleegouder worden, dat spreekt voor zich. Je moet voldoen aan enkele voorwaarden. Zo moet je volwassen zijn (minimaal 18 jaar) en een uittreksel uit het Strafregister Model II kunnen voorleggen. Daarnaast moet je het kind structuur en veiligheid kunnen bieden en natuurlijk voldoende woonruimte hebben. 

Is dat allemaal in orde? Dan kan je contact opnemen met een dienst voor pleegzorg en een aanvraag doen. Na enkele infosessies volgt een uitgebreid voorbereidingstraject, dat enkele maanden – reken op 4 tot 6 – in beslag neemt. 

Meer info over de te volgen procedure vind je op:

Heb je als pleegouder recht op Groeipakket?

Heb je als pleegouder recht op Groeipakket?

Ja. Aangezien de kosten voor een pleegkind op jouw schouders vallen, ontvang je maandelijks het basisbedrag van het Groeipakket

Het basisbedrag in Vlaanderen bedraagt 176,66 euro.

Pleegouders in Vlaanderen kunnen ook rekenen op een bijkomende pleegzorgtoeslag. Ook dat maakt deel uit van het Groeipakket

Zakgeld: wanneer en hoeveel?

Zakgeld: wanneer en hoeveel?

Wat is het ideale bedrag per leeftijd? Hoe leer je je kind omgaan met de waarde van geld? Hier vind je enkele tips die jou helpen om weloverwogen beslissingen te nemen.
naar meer info
Kinderen en technologie: het juiste evenwicht vinden!

Kinderen en technologie: het juiste evenwicht vinden!

Hoe de schermtijd bepalen? Hoe kunnen we vermijden dat de blootstelling aan technologie niet schadelijk is voor onze kinderen ? KidsLife heeft een aantal regels en tips.
naar meer info
Zich vestigen in België: welke administratieve stappen?

Zich vestigen in België: welke administratieve stappen?

Je bent ongetwijfeld op zoek naar een snelle gids om jouw aankomst in België efficiënt te organiseren. Wij hebben een lijst van alle administratieve procedures opgesteld. En als bonus enkele tips om jouw vestiging op het Belgische grondgebied te vergemakkelijken. Volg ons! 
naar meer info