Voor iedereen

Kinderbijslag wordt toegekend aan alle kinderen in Wallonië.
Elk kind heeft recht op een geboortepremie, een basisbedrag en een jaarlijkse toeslag.

Vanaf 1 januari 2019 blijft het bestaand (federale) systeem van kracht, maar zullen een aantal nieuwe regels van toepassing zijn op alle kinderen.
Vanaf 1 januari 2020 zijn de nieuwe (regionale) bedragen van toepassing op alle kinderen geboren na 1 januari 2020.
Voor kinderen geboren voor 1 januari 2020 blijven de “oude” (federale) bedragen behouden tot het einde van hun studies of maximum tot hun 25e verjaardag.


Kraamgeld

Kraamgeld

Het kraamgeld is een eenmalige premie die ouders krijgen bij de geboorte van een kind.
Ben je zwanger? Proficiat!
Wij betalen je de premie uit ten vroegste 2 maanden vóór de vermoedelijke bevallingsdatum.

Geboorte voorzien in 2019

  • Eerste kind van vader en/of moeder: 1297,92 Euro
  • Tweede en volgend kind: 976,53 Euro

Geboorte voorzien vanaf 2020

Voor elke geboorte: 1100 Euro

lees meer

Kraamgeld aanvragen


Basisbedrag

Basisbedrag

Het kinderbijslagfonds berekent het bedrag dat je na de aanvraag ontvangt op basis van verschillende factoren. De kinderbijslag is samengesteld uit verschillende delen:

  • Basisbedrag: dit is het bedrag dat iedereen die recht heeft op kinderbijslag ontvangt. Voor wezen hoort hier ook nog een wezenbijslag bij. Het bedrag loopt trapsgewijs op van het eerste tot het derde kind. Voor elk volgend kind vanaf het derde wordt hetzelfde bedrag betaald.
  • Leeftijdsbijslag: je kind krijgt meer kinderbijslag naarmate het ouder wordt.
  • Toeslag mindervalide kinderen
Basisbedrag Per maand
1ste kind 95,80 euro
2e kind 177,27 euro
3e kind 264,67 euro

Annual age supplement

Jaarlijkse leeftijdstoeslag

De jaarlijkse leeftijdstoeslag, ook wel de schoolpremie genoemd is een toeslag die je ieder jaar in augustus ontvangt samen met de kinderbijslag van de maand juli.

De schoolpremie wordt automatisch uitbetaald. 

Een overzicht van de bedragen, kan je hier terugvinden.