Ik vestig me in België: welke administratieve stappen moet ik nemen?

Je bent ongetwijfeld op zoek naar een snelle gids om jouw aankomst in België efficiënt te organiseren, of je nu uit een land van de Europese Unie komt of uit een ander land. Wij hebben een lijst van alle administratieve procedures opgesteld. En als bonus nog enkele tips om jouw vestiging op het Belgische grondgebied te vergemakkelijken. Ben je klaar om dit nieuwe avontuur aan te gaan? Volg ons!

Welke stappen moeten je ondernemen voordat je in België komt wonen?

Voordat je je in België vestigt, bereid je je best voor om de overstap vlot te laten verlopen. Begin met het organiseren van de volgende stappen: 

Je visumaanvraag of aanvraag tot verblijfsvergunning 

Deze documenten zijn nodig om legaal in het land te kunnen verblijven. De soorten visa en verblijfsvergunningen in België kunnen anders zijn afhankelijk van de reden van jouw komst (werken, studeren, gezinshereniging, enz.). 

Mensen uit niet-EU-landen moeten vaak een visum of verblijfsvergunning hebben voordat ze in België aankomen.  

Opgelet: de verwerkingstijden van de aanvragen kunnen verschillen en soms vrij lang zijn. Meestal moet je een aanvraag indienen bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat in jouw thuisland. In de meeste gevallen zijn de volgende documenten vereist: 

 • geldig paspoort 
 • bewijs van voldoende financiële middelen om te voorzien in je behoeften tijdens je verblijf in België 
 • attest van huisvesting 
 • zorgverzekering 
 • andere documenten die specifiek zijn voor jouw situatie 

Zodra je je aanvraag hebt ingediend, moet je rekenen op een wachttijd. Jouw aanvraag zal bestudeerd worden door de bevoegde instanties. In België is het de Dienst Vreemdelingenzaken die de verblijfsvergunningen (kort verblijf en lang verblijf) en de visums aflevert.  

Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt je een visum of verblijfsvergunning om België legaal binnen te komen en er te wonen. Met dit document kan je gedurende een bepaalde periode in het land verblijven. 

Burgers van de Europese Unie kunnen zonder visum naar België reizen. Zij moeten zich wel inschrijven in het bevolkingsregister bij de dienst ‘bevolking’ van de gemeente waar ze verblijven. Hieronder vind je meer informatie. 

1

visum- of verblijfsvergunning aanvraagen

2

naar accomodatie zoeken

3

werkgelengenheid

4

abonnement op de zorgverzekering

Je verblijfplaats  

Het is raadzaam om vóór je aankomst in België een verblijfplaats te vinden, omdat dit jouw latere administratieve stappen, zoals de inschrijving bij de gemeente, zal vergemakkelijken. 

Neem vooraf een kijkje op vastgoedwebsites zoals immoweb.be of immovlan.be. Er zijn ook forums (expat.com) en Facebook-groepen (Expats in België) waar nieuwkomers en expats hun adviezen delen.  

Als je in financiële moeilijkheden verkeert, kan het OCMW van de gemeente waar je gaat wonen je waarschijnlijk helpen met jouw huisvesting.  

Je mogelijkheden op het vlak van werkgelegenheid  

Als je in België op zoek gaat naar werk, bekijk dan al vóór jouw komst wat mogelijk is. Zo kan je je sneller integreren op de arbeidsmarkt zodra je bent aangekomen. Werk vinden vanuit jouw thuisland zal ook een invloed hebben op de plaats waar je je zult vestigen en op de schoolkeuze voor jouw kinderen. 

Zet je zoektocht verder: via LinkedIn of vacaturewebsites zoals indeed.be, jobat.be of stepstone.be. 

In België biedt ieder gewest werkzoekenden advies, beroepsopleidingen en zelfs taalcursussen aan! Wend je hiervoor tot: 

Vlaanderen: VDAB - Brussel: Actiris - Wallonië: Forem 

Je zorgverzekering 

Om ervoor te zorgen dat het hele gezin goed is ingedekt wanneer er zich problemen voordoen, moet je de tijd nemen om te begrijpen hoe het Belgische gezondheidszorgsysteem in elkaar zit. Je zult merken dat dit behoorlijk alomvattend is! Op basis hiervan zal je kunnen beslissen of je de overeenkomsten in jouw thuisland beëindigt of verlengt.  

Vlaanderen en Brussel: Christelijke mutualiteit - Wallonië: Mutualité neutre 

Tot zover het advies vóór jouw aankomst. Laten we nu een blik werpen op de administratieve stappen zodra jouw gezin in ons mooie land aangekomen is. 

En na de verhuizing naar België?

Jouw inschrijving bij de gemeente

EU-burgers hebben na aankomst in België drie maanden de tijd om een aanvraag tot inschrijving in het bevolkingsregister in te dienen. Ga hiervoor naar het gemeentehuis van de gemeente waar je woont. Met deze registratie krijg je een nationaal identificatienummer en geniet je van verschillende openbare diensten. 

De volgende documenten moeten worden meegenomen: 

 • Identiteitskaart
 • Verblijfsattest: 
  Met andere woorden een bewijs van jouw adres in België. Bijvoorbeeld: een huurovereenkomst, een attest van huisvesting of een factuur van openbare diensten op jouw naam. 
 • Bewijs van burgerlijke staat:   
  Als je getrouwd bent, zal er een bewijs gevraagd worden van jouw burgerlijke staat, zoals bijvoorbeeld een huwelijksakte. 
 • Andere documenten zoals jouw geboorteakte of een arbeids- of inkomensattest. 

Zoektocht naar een job of tewerkstellingsattest

EU-burgers zijn vrij om in België te werken zonder een werkvergunning. Wel dien je jouw activiteit aan te geven bij de bevoegde autoriteiten.  
  
Als je zelfstandige of ondernemer bent, dan moet je je als natuurlijk persoon of als rechtspersoon inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Je dient je ook in te schrijven bij het sociaal verzekeringsfonds en sociale bijdragen betalen. 

Als je activiteit btw-plichtig (belasting over de toegevoegde waarde) is, moet je je registreren bij de Federale Overheidsdienst Financiën om een btw-nummer te verkrijgen en periodieke btw-aangiften in te dienen.  
Je kan contact opnemen met een ondernemingsloket om deze administratieve procedures uit te voeren 

naar Liantis diensten

naar Group S diensten

Als je werknemer bent, moet jouw werkgever zorgen voor de aangiften met betrekking tot jouw tewerkstelling bij de belastingdiensten en de sociale diensten. 

Financiële steun ontvangen: kinderbijslag 

Alle kinderen die in de Europese Unie wonen, kunnen kinderbijslag ontvangen in België als een van hun ouders daar werkt of als ze op het grondgebied wonen. Om deze steun te ontvangen, vul je gewoon het formulier in van een Kinderbijslagfonds, bijvoorbeeld KidsLife. 

naar de aanvraag voor groeipakket of kinderbijslag 

Je inschrijving bij de gemeente

Mensen die uit een land buiten de Europese Unie komen, hebben na hun aankomst in België 8 dagen de tijd om zich in te schrijven bij de gemeente waar ze wonen. Dit is stap 1. Deze is verplicht om jouw verblijfsvergunning en socialezekerheidsnummer (= rijksregisternummer) te verkrijgen. 

Aanvraag van een werk- en/of verblijfsvergunning

Om legaal in België te werken en te wonen, moet je een werkvergunning en/of verblijfsvergunning hebben. De procedures variëren per type beroepsactiviteit en verblijfsduur. Aarzel niet om dit te bespreken wanneer je in het gemeentehuis bent. 
 
Als je in België een beroepsactiviteit uitoefent, moet je dezelfde aangifteprocedures volgen als Europese ingezetenen (zie punt ingezetenen van de EU). 

Innen van kinderbijslag

Elk kind dat in België woont of waarvan een ouder in België werkt, kan financiële steun ontvangen. Het volstaat ons online formulier in te vullen. 

naar het online formulier

1

verhuizen

2

inschrijving bij de gemeente

3

een job vinden

4

kinderbijslag krijgen

map of the 3 different regions in belgium

Goed om weten: de bijzondere eigenschappen van België

1 land en 3 gewesten

België is een federaal land, bestaande uit drie gewesten: Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elk gewest heeft zijn eigen regering en specifieke bevoegdheden. De regels van het schoolsysteem of de kinderbijslag zijn bijvoorbeeld verschillend, afhankelijk van het gewest waarin je woont.  

De opvolging van nieuwkomers en hun dossiers wordt verzekerd door de federale overheid en is dezelfde voor heel België.  

Kinderbijslag in België

Kinderbijslag in België

De kinderbijslag wordt beheerd door Kinderbijslagfondsen, zoals KidsLife. Deze openbare steungelden worden maandelijks aan de ouders uitgekeerd. Hiermee kunnen ze de opleiding en het welzijn van hun kinderen garanderen. 

De bedragen van deze financiële steun variëren afhankelijk van je woonplaats, het aantal kinderen en ook het gezinsinkomen.  

Gelukkig is KidsLife in heel België actief en kunnen we jouw kinderbijslag uitkeren, in welk gewest je ook woont.  

naar meer info's over KidsLife

Vraag het snel online aan! Wat hebt je nodig? 

 1. De rijksregisternummers van jouw gezinsleden. Als je deze (nog) niet hebt, dan vragen we de namen en geboortedata. 
 2. Bankrekeningnummer voor de betalingen van jouw kinderbijslag 
 3. Als je in het buitenland al kinderbijslag hebt ontvangen, geef ons dan de naam en het adres van de organisatie op die jou heeft uitbetaald. Stuur ons, afhankelijk van het geval, ook het bewijs dat deze organisatie jou momenteel niet meer betaalt, om tijd te besparen!  

naar de online vraag

Schoolsysteem in België

In België is er leerplicht vanaf 5 jaar. Ouders moeten hun kinderen inschrijven op een door de onderwijsautoriteiten erkende school of huisonderwijs aanbieden. Het Belgische onderwijssysteem biedt verschillende opties, waaronder openbaar, privé- en gesubsidieerd onderwijs.  

Bij de inschrijving in de school moet je een aantal documenten voorleggen. Over het algemeen de geboorteakte van het kind en je eigen verblijfsvergunning. 

Onze tips voor een snellere afhandeling van de administratieve procedures 

Een beetje ontmoedigd? Het komt wel goed! Hier zijn enkele tips om alles tot een goed einde te brengen: 

 • Hou orde op zaken: Houd al je belangrijke documenten bij de hand zodat je ze kan voorleggen wanneer dat nodig is. 
 • Communiceer zo goed mogelijk: Wees niet verlegen! Aarzel niet om vragen te stellen en hulp te zoeken bij de lokale overheden.  
 • Gebruik de online diensten voor een vlotter en eenvoudiger verloop van de administratieve procedures, zonder tijd of energie te verspillen. 
 • Neem afstand en zet door: bepaalde administratieve stappen kunnen wat langer duren. Dit is normaal omdat hiervoor samenwerking tussen administraties van twee verschillende landen vereist is.  

Optimisme en vastberadenheid zijn jouw beste bondgenoten om je vestiging in België zo sereen mogelijk te laten verlopen. Welkom in ons prachtige land! 

Hoe een parentale burn-out voorkomen?

Hoe een parentale burn-out voorkomen?

Parentale burn-out staat ook bekend als het ouderlijke uitputtingssyndroom. Het is een fenomeen dat steeds vaker voorkomt bij ouders. Is het mogelijk om deze situatie van ouderlijke overbelasting te voorkomen in een samenleving die steeds meer van ouders eist? KidsLife is op onderzoek uitgetrokken om duidelijkheid te scheppen over deze problematiek.
naar meer info
Reizen met een Baby: tips voor een stressvrij avontuur!

Reizen met een Baby: tips voor een stressvrij avontuur!

Een reis naar het buitenland met een baby vereist een beetje extra planning. Bereid je goed voor! Het zal je veel stress besparen als je ter plekke bent.
naar meer info
Zakgeld: wanneer en hoeveel?

Zakgeld: wanneer en hoeveel?

Wat is het ideale bedrag per leeftijd? Hoe leer je je kind omgaan met de waarde van geld? Hier vind je enkele tips die jou helpen om weloverwogen beslissingen te nemen.
naar meer info