Kinderbijslag en Groeipakket als je werkt of woont in het Buitenland: alle situaties.

Woon je in België en werk je in het buitenland? Of woon je in het buitenland terwijl je in België werkt? Ben je helemaal nieuw in België en je wil voor de eerste keer de Kinderbijslag of het Groeipakket aanvragen? KidsLife helpt en begeleidt je graag! We leggen hieronder de verschillende situaties uit en vertellen je wat je precies moet doen zodat je niks mist van waar je recht op hebt!Wil je graag weten hoeveel Kinderbijslag of Groeipakket je kan ontvangen? Bereken hier de bedragen zelf.

Bereken hierOf je nu in het buitenland woont of werkt: KidsLife zorgt ervoor dat je krijgt waarop je recht hebt! Doe snel je aanvraag online en je persoonlijke KidsLife-adviseur gaat voor jou aan de slag!

Aanvraag Kinderbijslag / Groeipakket

Hoe moet ik Groeipakket of Kinderbijslag aanvragen: kies voor KidsLife Kinderbijslagfonds

KidsLife is de partner voor alle nieuwe Belgen en buitenlandse gezinnen die een aanvraag om Kinderbijslag doen. We begeleiden je stap voor stap bij je aanvraag. Wij staan in rechtstreeks contact met buitenlandse Kinderbijslagfondsen, in het geval er informatie moet uitgewisseld worden.

Via onze handige online tool of via de aanvraagdocumenten kan je makkelijk een aanvraag indienen. Onze KidsLife-adviseurs onderzoeken het recht op Kinderbijslag met 5 jaar terugwerkende kracht.

Als je een aanvraag doet, houd dan zeker de Rijksregisternummers van jezelf en je gezinsleden bij de hand. Heb je deze (nog) niet? Dan vragen wij de namen en geboortedata van de gezinsleden op.

Als je vroeger Kinderbijslag kreeg in het buitenland, dan hebben wij de naam en het adres van het bevoegde buitenlandse Kinderbijslagfonds nodig. Wij zullen immers een bevestiging opvragen bij dit fonds dat zij gestopt zijn met hun betalingen. Heb je zo’n bewijs al in je bezit? Voeg het dan zeker toe aan je aanvraag om tijd te besparen!

Als je nog steeds Kinderbijslag ontvangt in het buitenland hebben we ook de naam en het adres van het bevoegde buitenlandse Kinderbijslagfonds nodig. Wij communiceren dan met het buitenlandse Kinderbijslagfonds over welk land bevoegd zal zijn om de Kinderbijslag te betalen.

Tenslotte vragen we het bankrekeningnummer waarop we het Groeipakket of de Kinderbijslag mogen storten. Heb je (nog) geen bankrekening? Geen nood, dan betalen we via circulaire cheque.

Doe je je aanvraag in Vlaanderen?

In Vlaanderen spreken we vanaf 01/01/2019 van Groeipakket. Vóór 2019 was er sprake van Kinderbijslag en dus een andere wetgeving. Je kan een aanvraag indienen voor Groeipakket en dan onderzoeken wij automatisch het recht op beide gezinsbijslagen met 5 jaar terugwerkende kracht.

Opgelet: de voorwaarde op recht te kunnen hebben vóór 01/01/2019 is een professionele activiteit in België. Het is dus perfect mogelijk dat je recht hebt op het Groeipakket vanaf 01/01/2019, maar niet op Kinderbijslag voor de periode daarvoor.

Vraag hier jouw Kinderbijslag aan bij KidsLife

Doe je je aanvraag in Brussel of Wallonië?

Om recht te hebben op Kinderbijslag in Brussel en Wallonië is het noodzakelijk dat er professionele prestaties in België zijn.

Vraag hier jouw Kinderbijslag aan bij KidsLife


Internationale formulieren: Wat zijn de formulieren E411, P12, E401 en E402 en hoe vul ik ze in?

E401: gezinssamenstelling in het buitenland

Als je in het buitenland woont, kunnen we je gezinssamenstelling niet bekijken via het Belgische rijksregister (databank van alle persoonsgegevens van inwoners van België). Daarom sturen wij jaarlijks het document E401 op. Dit document moet worden ingevuld door de dienst Bevolking van de stad of gemeente waar je woont en is een bevestiging van je gezinssamenstelling in het buitenland. Het is een bewijs dat je nog steeds op hetzelfde adres woont in het buitenland en is een opsomming van alle mensen die samen op dit adres wonen.

P12: professionele situatie voor gezinnen in het buitenland

Als je in het buitenland woont, kunnen we je professionele situatie niet bekijken via de Belgische databanken. Daarom sturen wij jaarlijks het document P12 op. Dit document moet door jezelf worden ingevuld. Op het document P12 vul je in of er veranderingen gebeurd zijn in je professionele- of gezinssituatie in het afgelopen jaar. Het is van belang dat wij op de hoogte zijn van je professionele activiteiten in het buitenland, omdat dit invloed kan hebben op welk land bevoegd is om de Kinderbijslag te betalen.

E411: overzicht van de betaalde Kinderbijslag in het buitenland

Als je Kinderbijslag krijgt in het buitenland, kan België in sommige gevallen een aanvullende betaling doen van Belgische Kinderbijslag. In dat geval kan België het verschil betalen tussen de Belgische en de buitenlandse bedragen. Natuurlijk kunnen we dit verschil pas berekenen, als we op de hoogte zijn van de bedragen die in het buitenland betaald werden. Daarvoor sturen wij halfjaarlijks of jaarlijks (afhankelijk van het land) het document E411 op naar het buitenlandse Kinderbijslagfonds. Op het document E411 vult het buitenlandse fonds de uitbetaalde bedragen in en stuurt het ingevulde document terug naar KidsLife. Hierna kunnen wij tot betaling overgaan.

E402: schoolbewijs voor studenten in het buitenland

Als je meerderjarige kinderen hebt die in het buitenland studeren, moet het document E402 worden ingevuld door de buitenlandse school. Het ingevulde document dient als bewijs van de gevolgde studies en moet elk schooljaar opnieuw worden ingevuld.


Speciale situaties: Polen en Frankrijk

Kinderbijslag in Polen

Gegevensuitwisseling met Polen

Als je in Polen woont en in België werkt of omgekeerd, kan er recht zijn op Belgische Kinderbijslag. KidsLife onderzoekt het recht op basis van gegevens die opgevraagd worden met Europese controleformulieren.

Het bevoegde orgaan in Polen om de documenten in te vullen is het regionale Woiwodschap. Ook het document E402 – bewijs van studies voor meerderjarige jongeren moet door het Woiwodschap worden afgestempeld.

Theoretische bedragen

Als er in Polen een recht is op Poolse Kinderbijslag, dan kan België het verschil tussen de Belgische en de Poolse bedragen uitbetalen. Natuurlijk kan dat enkel als de Belgische bedragen hoger zijn dan de Poolse.

Als er in Polen potentieel een recht zou kunnen zijn op Kinderbijslag maar er werd nooit een aanvraag tot Kinderbijslag ingediend, dan moet België toch rekening houden met de potentiële bedragen die in Polen zouden kunnen uitgekeerd zijn. België kan dan het verschil tussen de Belgische bedragen en de potentiële Poolse bedragen uitkeren.

Toeslag Family 500+

Vanaf 1 april 2016 wordt in Polen een nieuwe gezinsbijslag toegekend: de toeslag Family 500 + of de PLN 500 voor het opvoeden van een kind. Deze bijslag wordt toegekend aan ouders of opvoeders van kinderen tot 18 jaar op basis van het gezinsinkomen. 

Vanaf 01.07.2019 werd deze uitkering beschikbaar voor alle kinderen ongeacht de leeftijd en ongeacht de gezinsinkomsten.

Sinds 01.07.2019 moet ook deze toeslag Family 500+ meegeteld worden bij de berekening van het verschil tussen de Belgische en de Poolse bedragen. Ook als er een potentieel recht is op Kinderbijslag in Polen maar er werd daar geen aanvraag ingediend, moet de Family 500+ worden meegeteld.

Kinderbijslag in Frankrijk

Voorwaarden in Frankrijk

Het recht op Kinderbijslag in Frankrijk hangt af van opvoedings- en inkomstenvoorwaarden en bestaat uit een basiskinderbijslag en een aantal mogelijke toeslagen.

Als er slechts 1 kind in het gezin is, is er slechts recht op Kinderbijslag tot dit kind 3 jaar oud is (tenzij het bijvoorbeeld gaat om een kind met een handicap of een weeskind gaat). Daarna kan nog jaarlijks een ARS (Allocation Rentrée Scolaire of schooltoeslag) worden uitgekeerd tot het kind 18 jaar is.

Als er meerdere kinderen in het gezin zijn, kan er recht zijn op Kinderbijslag tot de leeftijd van 20 jaar.

Voorbeeld: Camille en Robert hebben 1 dochter Marie. Marie heeft recht op Kinderbijslag tot ze 3 jaar is. Als Marie 5 jaar is krijgt ze er een broertje Thomas bij. Vanaf de geboorte van Thomas is er voor beide kinderen opnieuw recht op Kinderbijslag. Zodra Marie 20 jaar wordt valt ook het recht op Kinderbijslag voor Thomas weg, omdat hij dan nog het enige kind in het gezin is jonger dan 20 jaar maar ouder dan 3 jaar.

Gegevensuitwisseling met Frankrijk

Als je in Frankrijk woont en in België werkt of omgekeerd, kan er recht zijn op Belgische Kinderbijslag. KidsLife onderzoekt het recht op basis van gegevens die opgevraagd worden met Europese controleformulieren.

Het bevoegde orgaan in Frankrijk om de documenten in te vullen is de regionale CAF (Caisse d’Allocations Familiales).


Als je in het buitenland gaat wonen of werken, dan heb je mogelijk nog recht op Kinderbijslag en Groeipakket! Als je recht hebt ontvang je volledige of een deel van de Kinderbijslag. KidsLife zorgt er altijd voor dat je het maximale bedrag krijgt waarop je recht kan hebben.

Ik vraag Kinderbijslag aan bij KidsLife