alle situaties voor Kinderbijslag en Groeipakket

Werken of wonen in het Buitenland

We helpen en begeleiden je graag! We leggen hieronder de verschillende situaties uit en vertellen je wat je precies moet doen zodat je niets mist van waar je recht op hebt!

Wat is jouw situatie?

Ik woon in België maar werk in buitenland

Ik woon in België maar werk in buitenland

Meer info hier
Ik werk in België maar woon in buitenland

Ik werk in België maar woon in buitenland

Meer info hier
Mijn kinderen wonen in het buitenland

Mijn kinderen wonen in het buitenland

Meer info hier

Of je nu in het buitenland woont of werkt: KidsLife zorgt ervoor dat je krijgt waarop je recht hebt! Doe snel je aanvraag online en je persoonlijke KidsLife-adviseur gaat voor jou aan de slag!

Ik vraag Groeipakket of Kinderbijslag aan

Wat zijn de formulieren P12, E401 en E402 en hoe laat ik ze invullen?

Vind alle informatie hieronder!

Wim en Ella wonen met hun 2 kindjes in Antwerpen en ontvangen de Kinderbijslag vanuit België. Vanaf januari start Wim met een nieuwe job in Nederland. Ella werkt nog niet. Nederland zal op basis van de tewerkstelling van Wim vanaf januari een recht op Nederlandse Kinderbijslag openen. België zal vanaf januari enkel nog het verschil tussen de Belgische en de Nederlandse bedragen kunnen betalen als de Nederlandse bedragen lager zijn dan de Belgische.

Wim en Ella

21/03/2023

Ik werk in het buitenland en kom nu in België wonen

Welkom in België! Er staan waarschijnlijk een ganse hoop taken op jouw to-do lijst. 

naar de administratieve stappen om naar België te komen

Wij bij KidsLife helpen je alvast een handje met het geven van alle voordelen waar jouw kind recht op heeft.

Via de handige online tool of via de aanvraagdocumenten kan je makkelijk een aanvraag indienen. Als je een aanvraag doet, houd dan zeker de Rijksregisternummers van jezelf en je gezinsleden bij de hand. Heb je deze (nog) niet? Geef ons dan de namen en geboortedata van je gezinsleden.

Ik doe mijn eerste aanvraag om Kinderbijslag/Groeipakket in België

In het buitenland ontving of ontvang je misschien nog steeds Kinderbijslag. Laat ons in ieder geval de volgende weten:

  • de naam van het buitenlandse fonds
  • jouw dossiernummer
  • Indien het buitenlandse fonds gestopt is met het betalen van de Kinderbijslag, zullen we daarvan een bevestiging opvragen bij dit fonds. Heb je zo’n bewijs al in je bezit? Voeg het dan zeker toe aan je aanvraag om tijd te besparen!

Opgelet! Als je je aanvraag doet bij KidsLife Brussel of KidsLife Wallonië dienen er ook professionele prestaties in België te zijn vooraleer er Kinderbijslag in België betaald kan worden.

Ik bekijk alle bedragen van de kinderbijslag en het Groeipakket

Justin en Aïcha komen vanaf januari met hun 2 kindjes in Antwerpen wonen. Ze werken beide in Nederland en ontvangen de Kinderbijslag vanuit Nederland. Justin doet ook een aanvraag voor het ontvangen van Kinderbijslag in België. Omdat Nederland bij voorrang bevoegd is voor het betalen van de Kinderbijslag, zal België vanaf januari enkel het verschil tussen de Belgische en de Nederlandse bedragen kunnen betalen als de Nederlandse bedragen lager zijn dan de Belgische.

Justin en Aïcha

09/01/2023

Naïma begint vanaf januari in België te werken. Ze woont samen met haar man Thomas en hun zoontje in Nederland. Thomas werkt in Nederland. Naïma ontvangt Kinderbijslag vanuit Nederland. Ze doet ook een aanvraag voor het ontvangen van Kinderbijslag in België. Omdat Nederland bij voorrang bevoegd is voor het betalen van de Kinderbijslag, zal België enkel het verschil tussen de Belgische en de Nederlandse bedragen kunnen betalen als de Nederlandse bedragen lager zijn dan de Belgische

Naïma en Thomas

09/01/2023

1

Aanvraag

Je doet een aanvraag
2

Check

We onderzoeken jouw recht op kinderbijslag. We nemen contact met je op als wij meer informatie nodig hebben.
3

Wachttijd

We wachten op de internationale organisatie of het buitenlands kinderbijslagfonds.
4

Betaling

Je krijgt Kinderbijslag.

Is jouw aanvraag compleet? Je ontvangt 2 documenten als je in de EU woont.

Formulier E401: laat dit invullen door de gemeente waar je woont. Wij hebben het nodig om jouw gezinssamenstelling te kennen en het geeft recht op kinderbijslag. Het kan zelfs rechtstreeks naar de organisatie in het buitenland worden gestuurd om in te vullen.

Formulier P12: vul dit formulier zelf in om ons op de hoogte te brengen van de beroepsactiviteiten van jouw gezin of van een wijziging in jouw gezinssituatie.

Wat is een gezinssamenstelling en haar belang voor je Kinderbijslagfonds?

Deze 2 documenten zul je daarna jaarlijks opnieuw moeten invullen.

Zo kun je jouw gezins- en werkgelegenheidssituatie bijwerken en snel de kinderbijslag voor jouw gezin ontvangen.

Woon je in Nederland maar werk je in België?

Als Nederlander heb je in België recht op kinderbijslag als je in België werkt of woont (net zoals iedere burger van een lidstaat van de Europese Unie).

Meer informatie

Mijn kind verblijft (tijdelijk) in een land buiten de EER

Dan kan er recht zijn op Belgische Kinderbijslag als 1 van de volgende voorwaarden vervuld is:

a) Je kind studeert in het buitenland maar blijft in België gedomicilieerd

  1. secundaire studies in het buitenland: recht op Belgische Kinderbijslag voor de periode van 1 jaar
  2. hoger onderwijs in het buitenland:
    • in Wallonië en Vlaanderen: de kinderbijslag wordt betaald voor de duur van de studie. Voorbeeld: Na zijn middelbare studies in België gaat Alex naar Canada voor een hogere opleiding. Hij blijft in België wonen. Hij ontvangt kinderbijslag voor de duur van zijn studies in Canada.
    • in Brussel: de kinderbijslag wordt maximaal één jaar betaald.

b) Je kind is schoolverlater maar blijft in België gedomicilieerd

Na het beëindigen van de studies in België start een periode van 12 maanden als schoolverlater waarin onder voorwaarden nog recht kan zijn op Kinderbijslag.

c) Je kind verblijft tijdelijk in het buitenland maar blijft in België gedomicilieerd

Als je kind niet langer dan 2 maanden in het buitenland verblijft, blijft het recht op Kinderbijslag bestaan. Voor een langer verblijf, laat het ons weten.

Mijn kind verblijft in het buitenland voor medische redenen

Het kan gebeuren dat je kind om medische redenen in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld voor een specifieke behandeling. Duurt dat verblijf maximaal drie jaar, om medische redenen van je kind zelf, van jou als ouder of van je partner? Dan blijf je recht hebben op het Groeipakket of de Kinderbijslag.

Opgelet: je moet wel kunnen aantonen aan de hand van een medisch attest dat terugkeren naar België onmogelijk is.

Mijn kind verblijft in het buitenland bij een gedetacheerde ouder

Verblijf je als ouder in het buitenland voor je Belgische werkgever? Dan blijf je onderworpen aan de Belgische Sociale Zekerheid en behoud je maximaal 1 jaar lang de Kinderbijslag voor je kind dat meereist. Als je tijdens dat jaar een nieuw kindje krijgt, is er ook voor dat kind recht op Kinderbijslag.

Mijn kind wordt opgevoed in een land waarmee België een verdrag sloot

België heeft overeenkomsten met verschillende landen die ons toelaten kinderbijslag te betalen. Aangezien de voorwaarden van land tot land verschillen, raden wij je aan ons te contacteren.

Ziehier de lijst van de betrokken landen: Algerije, Bosnië-Herzegovina, Israël, Kosovo, Noord-Macedonië, Marokko, Montenegro, San Marino, Servië, Tunesië en Turkije.

naar bilaterale akkoorden

Mijn kind werd ontvoerd naar het buitenland

Het recht op Kinderbijslag blijft behouden tot het kind meerderjarig is.

 

Internationale formulieren

Wat zijn de formulieren P12, E401 en E402 en hoe laat ik ze invullen?

gezinssamenstelling in het buitenland

Als je in het buitenland woont, kunnen we je gezinssamenstelling niet bekijken via het Belgische rijksregister (databank van alle persoonsgegevens van inwoners van België). Daarom sturen wij jaarlijks het document E401 op. Dit document moet worden ingevuld door de dienst Bevolking van de stad of gemeente waar je woont en is een bevestiging van je gezinssamenstelling in het buitenland. Het is een bewijs dat je nog steeds op hetzelfde adres woont in het buitenland en is een opsomming van alle mensen die samen op dit adres wonen.

moet worden ingevuld door de dienst Bevolking
professionele situatie voor gezinnen in het buitenland

Als je in het buitenland woont, kunnen we je professionele situatie niet bekijken via de Belgische databanken. Daarom sturen wij jaarlijks het document P12 op. Dit document moet door jezelf worden ingevuld. Op het document P12 vul je in of er veranderingen gebeurd zijn in je professionele- of gezinssituatie in het afgelopen jaar. Het is van belang dat wij op de hoogte zijn van je professionele activiteiten in het buitenland, omdat dit invloed kan hebben op welk land bevoegd is om de Kinderbijslag te betalen. Gelieve eventuele wijzigingen in jouw beroepssituatie voor het op het formulier vermelde jaar aan te geven.

moet door jezelf worden ingevuld
schoolbewijs voor studenten in het buitenland

Als je meerderjarige kinderen hebt die in het buitenland studeren, moet het document E402 worden ingevuld door de buitenlandse school. Het ingevulde document dient als bewijs van de gevolgde studies en moet elk schooljaar opnieuw worden ingevuld.

moet door de buitenlandse school worden ingevuld
Belgische kinderbijslag voor Nederlanders

Belgische kinderbijslag voor Nederlanders

Wie als Nederlander in België woont of werkt kan ook recht hebben op de Belgische kinderbijslag. Net als in Nederland heb je in België recht op een steuntje in de rug bij de opvoeding van je kinderen. Maar daar houdt de vergelijking al bijna op. Want de bedragen en voorwaarden verschillen net zo veel als pindakaas en frieten. Toch maken we je graag wegwijs in de wereld van de kinderbijslag in België.

Doe je je aanvraag in Vlaanderen?

Elke regio in België heeft zijn eigen bedragen en voorwaarden. In Vlaanderen spreken we niet van kinderbijslag maar van Groeipakket. Je kan een aanvraag indienen voor Groeipakket en dan onderzoeken wij automatisch je recht met maximaal 5 jaar terugwerkende kracht.

Wil je graag weten hoeveel Groeipakket je kan ontvangen? Bereken hier de bedragen zelf.

Ik bereken mijn Groeipakket

Doe je je aanvraag in Brussel of Wallonië?

Om recht te hebben op Kinderbijslag in Brussel en Wallonië is het noodzakelijk dat er professionele prestaties in België zijn.

Ik bekijk kinderbijslag in Brussel

De expert voor jouw persoonlijke situatie

Wij hopen dat je op deze pagina alle antwoorden op jouw vragen hebt gevonden. Voor elke persoonlijke situatie biedt KidsLife meer dan 80 jaar ervaring in het helpen van gezinnen in het buitenland. Want elk kind verdient geluk! Welkom bij KidsLife!

Ik sluit me aan bij KidsLife