alle situaties voor Kinderbijslag en Groeipakket

Werken of wonen in het Buitenland

We helpen en begeleiden je graag! We leggen hieronder de verschillende situaties uit en vertellen je wat je precies moet doen zodat je niets mist van waar je recht op hebt!

Wat is jou situatie?

Ik woon in België maar werk in buitenland

Ik woon in België maar werk in buitenland

Ik woon in België maar werk in buitenland
Ik werk in België maar woon in buitenland

Ik werk in België maar woon in buitenland

Ik werk in België maar woon in buitenland
Mijn kinderen wonen in het buitenland

Mijn kinderen wonen in het buitenland

Mijn kinderen wonen in het buitenland
Ik ben bevallen in het buitenland

Ik ben bevallen in het buitenland

Ik ben bevallen in het buitenland

Of je nu in het buitenland woont of werkt: KidsLife zorgt ervoor dat je krijgt waarop je recht hebt! Doe snel je aanvraag online en je persoonlijke KidsLife-adviseur gaat voor jou aan de slag!

Ik vraag Groeipakket aan

Wat zijn de formulieren E411, P12, E401 en E402 en hoe vul ik ze in

Alle internationale formulieren

Wim en Ella wonen met hun 2 kindjes in Antwerpen en ontvangen de Kinderbijslag vanuit België. Vanaf januari start Wim met een nieuwe job in Nederland. Nederland zal op basis van de tewerkstelling van Wim vanaf januari een recht op Nederlandse Kinderbijslag openen. België zal vanaf januari enkel nog het verschil tussen de Belgische en de Nederlandse bedragen kunnen betalen als de Nederlandse bedragen lager zijn dan de Belgische.

Wim en Ella

09/01/2023

Justin en Aïcha komen vanaf januari met hun 2 kindjes in Antwerpen wonen. Ze werken beide in Nederland en ontvangen de Kinderbijslag vanuit Nederland. Justin doet ook een aanvraag voor het ontvangen van Kinderbijslag in België. Omdat Nederland bij voorrang bevoegd is voor het betalen van de Kinderbijslag, zal België vanaf januari enkel het verschil tussen de Belgische en de Nederlandse bedragen kunnen betalen als de Nederlandse bedragen lager zijn dan de Belgische.

Justin en Aïcha

09/01/2023

Naïma begint vanaf januari in België te werken. Ze woont samen met haar man Thomas en hun zoontje in Nederland. Thomas werkt in Nederland. Naïma ontvangt Kinderbijslag vanuit Nederland. Ze doet ook een aanvraag voor het ontvangen van Kinderbijslag in België. Omdat Nederland bij voorrang bevoegd is voor het betalen van de Kinderbijslag, zal België enkel het verschil tussen de Belgische en de Nederlandse bedragen kunnen betalen als de Nederlandse bedragen lager zijn dan de Belgische

Naïma en Thomas

09/01/2023

1

Aanvraag

Je doet een aanvraag
2

Check

We onderzoeken jouw recht op kinderbijslag. We nemen contact met je op als wij meer informatie nodig hebben.
3

Wachttijd

We wachten op de internationale organisatie of het buitenlands kinderbijslagfonds.
4

Betaling

Je krijgt Kinderbijslag.

Als je in het buitenland woont, sturen we bij je aanvraag 2 documenten op. Het document E401 moet worden ingevuld door de gemeente waar je woont en dient als bevestiging van je gezinssamenstelling. Het document P12 polst naar je professionele activiteit in het buitenland en moet je zelf invullen.

Wat is een gezinssamenstelling en de impact voor jouw Kinderbijslagfonds?

Deze 2 documenten zul je daarna jaarlijks opnieuw moeten invullen.

Mijn kind verblijft (tijdelijk) in een land buiten de EER

Dan kan er recht zijn op Belgische Kinderbijslag als 1 van de volgende voorwaarden vervuld is:

a) Je kind studeert in het buitenland maar blijft in België gedomicilieerd

Opgelet! Er is enkel recht op Kinderbijslag op basis van buitenlandse studies als er in België al een diploma secundair onderwijs behaald werd.

  • secundaire studies in het buitenland: recht op Kinderbijslag voor de periode van 1 jaar
  • hoger onderwijs in het buitenland: recht op Kinderbijslag voor de periode van de studies.

Voorbeeld: Adam gaat na het behalen van zijn middelbaar diploma in België hogere studies volgen in Canada. Adam behoudt zijn domicilieadres in België. Er is recht op Kinderbijslag voor de volledige looptijd van de Canadese studies.

b) Je kind is schoolverlater maar blijft in België gedomicilieerd

Na het beëindigen van de studies in België start een periode van 12 maanden als schoolverlater waarin onder voorwaarden nog recht kan zijn op Kinderbijslag. Als je kind deze periode van 12 maanden als vrijwilliger werkt in het buitenland of een buitenlandse stage volgt die zal helpen bij de verdere zoektocht naar werk, dan is er nog recht op Belgische Kinderbijslag als je een attest kan voorleggen van de RVA, VDAB of vrijwilligersorganisatie.

c) Je kind verblijft tijdelijk in het buitenland maar blijft in België gedomicilieerd

Als je kind niet langer dan 2 maanden in het buitenland verblijft, blijft het recht op Kinderbijslag bestaan.

Ook als je kind enkel voor de Paas-, Zomer- of Kerstvakantie in het buitenland verblijft, is er recht op Belgische Kinderbijslag.

Mijn kind in het buitenland verblijft voor medische redenen

Het kan gebeuren dat je kind om medische redenen in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld voor een specifieke behandeling. Duurt dat verblijf maximaal drie jaar, om medische redenen van je kind zelf, van jou als ouder of van je partner? Dan blijf je recht hebben op het Groeipakket of de Kinderbijslag.

Opgelet: je moet wel kunnen aantonen aan de hand van een medisch attest dat terugkeren naar België onmogelijk is.

Mijn kind verblijft in het buitenland bij een gedetacheerde ouder

Verblijf je als ouder in het buitenland voor je Belgische werkgever? Dan blijf je onderworpen aan de Belgische Sociale Zekerheid en behoud je maximaal 1 jaar lang de Kinderbijslag voor je kind dat meereist. Als je tijdens dat jaar een nieuw kindje krijgt, is er ook voor dat kind recht op Kinderbijslag.

Mijn kind werd ontvoerd naar het buitenland

Het recht op Kinderbijslag blijft behouden tot het kind meerderjarig is.

Mijn kind wordt opgevoed in een land waarmee België een verdrag sloot

Er zijn een aantal landen waar België een speciaal verdrag mee heeft afgesloten, zoals bijvoorbeeld Marokko, Tunesië en Turkije.

Je krijgt dan je Groeipakket uitbetaald vanuit België maar de uitbetaalde bedragen zijn vastgelegd in het verdrag en verschillen van de normale bedragen. Er is een beperking tot maximaal 4 kinderen.


Internationale formulieren: Wat zijn de formulieren E411, P12, E401 en E402 en hoe vul ik ze in?

E401: gezinssamenstelling in het buitenland

Als je in het buitenland woont, kunnen we je gezinssamenstelling niet bekijken via het Belgische rijksregister (databank van alle persoonsgegevens van inwoners van België). Daarom sturen wij jaarlijks het document E401 op. Dit document moet worden ingevuld door de dienst Bevolking van de stad of gemeente waar je woont en is een bevestiging van je gezinssamenstelling in het buitenland. Het is een bewijs dat je nog steeds op hetzelfde adres woont in het buitenland en is een opsomming van alle mensen die samen op dit adres wonen.

P12: professionele situatie voor gezinnen in het buitenland

Als je in het buitenland woont, kunnen we je professionele situatie niet bekijken via de Belgische databanken. Daarom sturen wij jaarlijks het document P12 op. Dit document moet door jezelf worden ingevuld. Op het document P12 vul je in of er veranderingen gebeurd zijn in je professionele- of gezinssituatie in het afgelopen jaar. Het is van belang dat wij op de hoogte zijn van je professionele activiteiten in het buitenland, omdat dit invloed kan hebben op welk land bevoegd is om de Kinderbijslag te betalen.

E411: overzicht van de betaalde Kinderbijslag in het buitenland

Als je Kinderbijslag krijgt in het buitenland, kan België in sommige gevallen een aanvullende betaling doen van Belgische Kinderbijslag. In dat geval kan België het verschil betalen tussen de Belgische en de buitenlandse bedragen. Natuurlijk kunnen we dit verschil pas berekenen, als we op de hoogte zijn van de bedragen die in het buitenland betaald werden. Daarvoor sturen wij halfjaarlijks of jaarlijks (afhankelijk van het land) het document E411 op naar het buitenlandse Kinderbijslagfonds. Op het document E411 vult het buitenlandse fonds de uitbetaalde bedragen in en stuurt het ingevulde document terug naar KidsLife. Hierna kunnen wij tot betaling overgaan.

E402: schoolbewijs voor studenten in het buitenland

Als je meerderjarige kinderen hebt die in het buitenland studeren, moet het document E402 worden ingevuld door de buitenlandse school. Het ingevulde document dient als bewijs van de gevolgde studies en moet elk schooljaar opnieuw worden ingevuld.


Kinderbijslag in Polen

Kinderbijslag in Polen

Gegevensuitwisseling met Polen

Als je in Polen woont en in België werkt of omgekeerd, kan er recht zijn op Belgische Kinderbijslag. KidsLife onderzoekt het recht op basis van gegevens die opgevraagd worden met Europese controleformulieren.

Het bevoegde orgaan in Polen om de documenten in te vullen is het regionale Woiwodschap. Ook het document E402 – bewijs van studies voor meerderjarige jongeren moet door het Woiwodschap worden afgestempeld.

Theoretische bedragen

Als er in Polen een recht is op Poolse Kinderbijslag, dan kan België het verschil tussen de Belgische en de Poolse bedragen uitbetalen. Natuurlijk kan dat enkel als de Belgische bedragen hoger zijn dan de Poolse.

Als er in Polen potentieel een recht zou kunnen zijn op Kinderbijslag maar er werd nooit een aanvraag tot Kinderbijslag ingediend, dan moet België toch rekening houden met de potentiële bedragen die in Polen zouden kunnen uitgekeerd zijn. België kan dan het verschil tussen de Belgische bedragen en de potentiële Poolse bedragen uitkeren.

Toeslag Family 500+

Vanaf 1 april 2016 wordt in Polen een nieuwe gezinsbijslag toegekend: de toeslag Family 500 + of de PLN 500 voor het opvoeden van een kind. Deze bijslag wordt toegekend aan ouders of opvoeders van kinderen tot 18 jaar op basis van het gezinsinkomen. 

Vanaf 01.07.2019 werd deze uitkering beschikbaar voor alle kinderen ongeacht de leeftijd en ongeacht de gezinsinkomsten.

Sinds 01.07.2019 moet ook deze toeslag Family 500+ meegeteld worden bij de berekening van het verschil tussen de Belgische en de Poolse bedragen. Ook als er een potentieel recht is op Kinderbijslag in Polen maar er werd daar geen aanvraag ingediend, moet de Family 500+ worden meegeteld.

Kinderbijslag in Frankrijk

Kinderbijslag in Frankrijk

Voorwaarden in Frankrijk

Het recht op Kinderbijslag in Frankrijk hangt af van opvoedings- en inkomstenvoorwaarden en bestaat uit een basiskinderbijslag en een aantal mogelijke toeslagen.

  • Als er slechts 1 kind in het gezin is, is er slechts recht op Kinderbijslag tot dit kind 3 jaar oud is (tenzij het bijvoorbeeld gaat om een kind met een handicap of een weeskind gaat). Daarna kan nog jaarlijks een ARS (Allocation Rentrée Scolaire of schooltoeslag) worden uitgekeerd tot het kind 18 jaar is.
  • Als er meerdere kinderen in het gezin zijn, kan er recht zijn op Kinderbijslag tot de leeftijd van 20 jaar.

Voorbeeld: Camille en Robert hebben 1 dochter Marie. Marie heeft recht op Kinderbijslag tot ze 3 jaar is. Als Marie 5 jaar is krijgt ze er een broertje Thomas bij. Vanaf de geboorte van Thomas is er voor beide kinderen opnieuw recht op Kinderbijslag. Zodra Marie 20 jaar wordt valt ook het recht op Kinderbijslag voor Thomas weg, omdat hij dan nog het enige kind in het gezin is jonger dan 20 jaar maar ouder dan 3 jaar.

Gegevensuitwisseling met Frankrijk

Als je in Frankrijk woont en in België werkt of omgekeerd, kan er recht zijn op Belgische Kinderbijslag. KidsLife onderzoekt het recht op basis van gegevens die opgevraagd worden met Europese controleformulieren.

Het bevoegde orgaan in Frankrijk om de documenten in te vullen is de regionale CAF (Caisse d’Allocations Familiales).

Doe je je aanvraag in Vlaanderen?

In Vlaanderen spreken we vanaf 01/01/2019 van Groeipakket. Vóór 2019 was er sprake van Kinderbijslag en dus een andere wetgeving. Je kan een aanvraag indienen voor Groeipakket en dan onderzoeken wij automatisch het recht op beide gezinsbijslagen met 5 jaar terugwerkende kracht.

Opgelet: de voorwaarde op recht te kunnen hebben vóór 01/01/2019 is een professionele activiteit in België. Het is dus perfect mogelijk dat je recht hebt op het Groeipakket vanaf 01/01/2019, maar niet op Kinderbijslag voor de periode daarvoor.

Wil je graag weten hoeveel Kinderbijslag of Groeipakket je kan ontvangen? Bereken hier de bedragen zelf.

Ik bereken mijn Groeipakket

Doe je je aanvraag in Brussel of Wallonië?

Om recht te hebben op Kinderbijslag in Brussel en Wallonië is het noodzakelijk dat er professionele prestaties in België zijn.

Ik bekijk kinderbijslag in Brussel
Praktische informatie om jouw aanvraag zo snel mogelijk te laten verlopen

Praktische informatie om jouw aanvraag zo snel mogelijk te laten verlopen

  1. Via onze handige online tool of via de aanvraagdocumenten kan je makkelijk een aanvraag indienen.
  2. Als je een aanvraag doet, houd dan zeker de Rijksregisternummers van jezelf en je gezinsleden bij de hand. Heb je deze (nog) niet? Dan vragen wij de namen en geboortedata van de gezinsleden op.
  3. Tenslotte vragen we het bankrekeningnummer waarop we het Groeipakket of de Kinderbijslag mogen storten. Heb je (nog) geen bankrekening? Geen nood, dan betalen we via circulaire cheque.
  • Als je vroeger Kinderbijslag kreeg in het buitenland, dan hebben wij de naam en het adres van het bevoegde buitenlandse Kinderbijslagfonds nodig. Wij zullen immers een bevestiging opvragen bij dit fonds dat zij gestopt zijn met hun betalingen. Heb je zo’n bewijs al in je bezit? Voeg het dan zeker toe aan je aanvraag om tijd te besparen!
  • Als je nog steeds Kinderbijslag ontvangt in het buitenland hebben we ook de naam en het adres van het bevoegde buitenlandse Kinderbijslagfonds nodig. Wij communiceren dan met het buitenlandse Kinderbijslagfonds over welk land bevoegd zal zijn om de Kinderbijslag te betalen.
  • Onze KidsLife-adviseurs onderzoeken het recht op Kinderbijslag met 5 jaar terugwerkende kracht.

De expert voor jouw persoonlijke situatie

Wij hopen dat je op deze pagina alle antwoorden op jouw vragen hebt gevonden. Voor elke persoonlijke situatie biedt KidsLife meer dan 80 jaar ervaring in het helpen van gezinnen in het buitenland. Want elk kind verdient geluk

Ik sluit me aan bij KidsLife