Kinderbijslag in Brussel

Woon je in Brussel met de kinderen? Dan heb je recht op de Brusselse Kinderbijslag. KidsLife Kinderbijslagfonds zorgt ervoor dat je geen enkel voordeel mist voor jouw gezin. Bekijk hier alles over de Brusselse Kinderbijslag. 

Belangrijk! Alle Brusselse gezinnen die minder Kinderbijslag zouden krijgen in het nieuw systeem vanaf 2020, blijven verder Kinderbijslag ontvangen volgens de regeling van vóór 2020!

Kinderbijslag in Brussel voor 2020

Kraamgeld Brussel

Geboortepremie of Kraamgeld 

Kindje op komst? Dan heb je recht op een eenmalige geboortepremie of Kraamgeld. Ook bij een adoptie ontvang je nog altijd hetzelfde bedrag maar onder de naam adoptiepremie

Eerste geboorte

1238,82 Euro

Tweede of volgende geboorte 563,10 Euro

Vraag hier je kraamgeld aan


Basisbedrag Kinderbijslag 

Vanaf 2020 spreken we niet meer van rangbetaling, maar gaan we kijken naar de leeftijd van jouw kinderen. Op deze eerlijke manier krijgt elk kind waar het recht op heeft, want elk kind verdient geluk.  
De bedragen zijn afhankelijk van jouw gezinssituatie en gezinsinkomen. 

Bereken hier zelf hoeveel Kinderbijslag je krijgt voor jouw kind:

Bereken jouw Kinderbijslag

Leeftijd Geboren na 01/01/2020 Geboren voor 01/01/2020

0 tot 11 jaar 

168,93  per maand 157,67 per maand

12 tot 17 jaar 

180,19 per maand € 168,93 per maand
18 tot 24 jaar (kind volgt geen hoger onderwijs) 180,19 per maand 168,93 per maand
18 tot 24 jaar (kind volgt hoger onderwijs) 191,45 per maand 180,19 per maand
Uitzondering! Gezinnen met  slechts 1 kind en inkomen meer dan 31.620 Euro bruto per jaar ongeacht de leeftijd.  168,93 per maand 154,58 per maand

Dit zijn de bedragen na de indexering van 01/08/2022.


Kindgebonden toeslag

Wezenbijslag

Kinderen waarvan één of beide ouders overleden zijn, hebben recht op een extra tegemoetkoming.  
 
Indien één van beide ouders overleden is, wordt het basisbedrag verhoogd met nog eens de helft van het basisbedrag. Indien beide ouders overleden zijn, wordt het basisbedrag verdubbeld.
De wezenbijslag hangt vanaf 2020 niet meer af van samenwoonst van een van de ouders.  

Schoolpremie

Deze toeslag is er voor elk gezin vanaf de geboorte. Tussen de leeftijd van 3 en 5 jaar kan er alleen recht zijn op deze toeslag als jouw zoon of dochter regelmatig naar de kleuterschool gaat. Vanaf de leeftijd van 18 jaar ontvang je deze premie enkel indien er hogere studies gevolgd worden.  
Deze Schoolpremie is een jaarlijkse toeslag die je ontvangt in de maand augustus. Hieronder kan je terugvinden hoeveel je zal ontvangen: 

Leeftijd Toeslag
0 tot 5 jaar 22,08 Euro
6 tot 11 jaar 33,12 Euro

12 tot 25 jaar (kind volgt geen

hoger onderwijs)

55,21 Euro

12 tot 25 jaar (kind volgt hoger

onderwijs)

88,33  Euro

Mindervaliditeitstoeslag

Kinderen met een erkende aandoening blijven het recht behouden op deze toeslag.  

Lees hier alles over kinderen met aandoening


Kies nu zelf je Kinderbijslagfonds als Brusselaar! KidsLife Kinderbijslagfonds zorgt ervoor dat je geen enkel voordeel meer moet missen als Brusselaar. Vraag vandaag nog je overstap aan. Het is makkelijk en snel en zonder onderbreking van betaling. 

Sluit je aan bij KidsLife Brussel


Inkomsten gebonden toeslag

Elk kind verdient geluk! Om de gezinnen dan ook maximaal te ondersteunen voorzien we een extra toeslag op basis van jouw gezinsgrootte en gezinsinkomen. Bekijk hieronder of je in aanmerking komt voor deze toeslag.

Bereken zelf jouw toeslag hier

Je jaarlijks gezinsinkomen ligt lager dan € 35.296,58  (bedragen per maand per kind)

Leeftijd Kind Bedrag
0 tot 11 jaar 1ste kind € 45,05
  2de kind 78,83
  Vanaf 3de kind 123,88
12 tot 24 jaar 1ste kind 56,31
  2de kind 90,10
  Vanaf 3de kind 135,14

Zit je in de situatie zoals hierboven en ben je eenoudergezin? Dan heb je mogelijks recht op een extra toeslag:

  • 1 kind: geen recht extra toeslag
  • vanaf 2 kinderen: € 10,61 extra toeslag per kind
  • vanaf 3 kinderen:  € 21,22 extra per kind

Je jaarlijkse gezinsinkomen ligt tussen € 35.296,58 en € 51.236,98 (bedragen per maand per kind) 

Kind Bedrag
1 kind geen recht
vanaf 2 kinderen 28,16 per kind
vanaf 3 kinderen 81,09 per kind

Dit zijn de bedragen na de indexering van 01/08/2022.

Alles over de inkomsten gebonden toeslag in Brussel


KidsLife

Welk kinderbijslagfonds kies ik? 

Kies nu voor KidsLife! Ontvang je al Kinderbijslag, maar wil je graag Kinderbijslag ontvangen van KidsLife?

Vraag je Kinderbijslag aan bij KidsLife

 

Mis geen enkel voordeel meer en vraag nu jouw Kinderbijslag aan bij KidsLife. 

Kinderbijslag aanvragen