Mijn kind heeft extra zorgen nodig

Een kind dat langdurig ziek is of meer begeleiding vraagt omwille van een aandoening, beperking of een handicap? Dan zijn er een aantal voordelen waarop je recht kan hebben.
Alle bijkomende voordelen op een rij

Alle bijkomende voordelen op een rij

Zorgbudget voor mensen met een handicap

Het zorgbudget voor mensen met een handicap of het basisondersteuningsbudget wordt uitbetaald door je zorgkas. Het is een niet belastbaar, vast bedrag van 300 euro per maand. Je hoeft geen aanvraag in te dienen want het zorgbudget wordt automatisch uitbetaald als je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk hier of je aan voorwaarden voldoet.

Verhoogde tussenkomst in de gezondheidszorgen

Dankzij de verhoogde tegemoetkoming zijn medische raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisaties, enz. goedkoper. De verhoogde tussenkomst krijg je via je ziekenfonds. Je hebt er automatisch recht op als je kindje een erkende handicap heeft van meer dan 66% of minstens 4 punten heeft op de eerste pijler van de sociaal-medische schaal. Bekijk hier alle details.

Sociaal tarief gas en elektriciteit

Gezinnen met kinderen die een erkende handicap hebben met ten minste 4 punten op de eerste pijler van de sociaal-medische schaal, kunnen genieten van een gunstig tarief voor elektriciteit en aardgas. Als je recht hebt op dit gunstige tarief, hoef je ook geen huurgeld meer te betalen voor je elektriciteits- of aardgasmeter. Het recht wordt automatisch toegekend door de energieleveranciers, omdat zij automatisch op de hoogte worden gebracht door de FOD Economie als je aan de voorwaarden voldoet.

Vermindering van de onroerende voorheffing

Huurders of huiseigenaars met een kindje met een medische aandoening dat voor minstens 6 punten in totaal of voor 4 punten in de eerste pijler van de sociaal-medische schaal erkend is kunnen vermindering krijgen van onroerende voorheffing.

De vermindering wordt rechtstreeks toegepast op je aanslagbiljet van de belastingen. Voor huiseigenaars gaat dit automatisch. Huurders moeten de vermindering eenmalig aanvragen. Bekijk de voorwaarden en de aanvraagprocedure hier.

Belastingvrije som in de personenbelasting

Als je een kind met een handicap ten laste hebt, heb je recht op een bijkomende verhoging van de belastingvrije som.

Dat betekent dat een groter deel van je inkomen niet belast wordt en dat je verschuldigde belasting dus verlaagt.

Belastingvoordelen voor je eigen voertuig

Als je voor jezelf een voertuig koopt en het als persoonlijk vervoermiddel gebruikt kan je recht hebben op een verlaagd BTW-tarief bij aankoop van de auto en onderhouds- en herstellingswerken. Je kan ook vrijgesteld worden van de belasting op inverkeersstelling.

De voorwaarden hangen af van de ernst van je medische aandoening en kan je hier nalezen.

Een aanvraag indienen hoeft in principe niet. Als je er voor in aanmerking komt op basis van je erkenning als persoon met een handicap bij de FOD Sociale Zekerheid, krijg je automatisch het attest BTW voertuigen opgestuurd. Zij bezorgen het attest ook elektronisch aan de Federale Overheidsdienst Financiën en de dienst van de verkeersbelasting.

De FOD Financiën beschouwt een kind ten laste als een kind waarvoor je nog Kinderbijslag of Groeipakket ontvangt. De medische aandoening van je kind moet voor minstens 4 punten in de eerste pijler van de sociaal-medische schaal erkend zijn.

Op je belastingaangifte moet je in vak II, B aangeven of je een kind met een handicap ten laste hebt. Zorg er voor dat je bij eventuele controle alle bewijsdocumenten bij de hand hebt.

Alle details en voorwaarden kan je nalezen op de website van de FOD Financiën.

Vermindering huurprijs van een sociale huurwoning

Als je een sociale woning huurt, wordt je huurprijs berekend door je sociale huisvestingsmaatschappij.
Als je een kind met een medische aandoening ten laste hebt, kan je een korting van 38 euro krijgen op de huurprijs.

Als je meer wil weten over hoe je huurprijs berekend wordt, kan je terecht op de website van wonenvlaanderen.

Parkeerkaart

Pijler 2 van de sociaal-medische schaal beoordeelt de impact van de medische aandoening van je kind op het dagelijkse leven. Daaronder valt ook de rubriek verplaatsingen en mobiliteit. Als je kind een medische aandoening heeft met een score van minstens 2 punten op pijler 2 kan je recht hebben op een parkeerkaart voor personen met een handicap. Met deze parkeerkaart heb je recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen. In sommige steden en gemeenten kan je dankzij de kaart gratis parkeren.

Je kan je parkeerkaart aanvragen via de dienst Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Als je een aanvraag wil doen of alles eens wil nalezen, kan je terecht op de site van de FOD Sociale Zekerheid.

Kosteloze begeleiderskaart

Met de kaart kosteloze begeleider reist je begeleider gratis met je mee op de trein.

Je kan je kaart aanvragen aan een loket van een station naar keuze. Vergeet zeker niet je elektronische identiteitskaart mee te nemen. De aanmaak van de begeleiderskaart kost 5 EUR.

Alle informatie vind je op de website van de NMBS.

European Disability Card (EDC)

De European Disability Card (EDC) is een Europese handicapkaart waarmee je als persoon met een handicap voordelen kunt genieten bij cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten.  De kaart is geldig in België en in zeven andere deelnemende Europese landen: Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië.

Je kan de kaart aanvragen wanneer je kind in aanmerking komt voor een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op basis van de punten op de sociaal-medische schaal.

Als je kind erkend is voor een zorgtoeslag, ontvang je daarvan altijd een beslissing. Vanaf 30 dagen na ontvangst van deze beslissing, kan je de kaart digitaal aanvragen via het digitale loket mijnvaph.be.

Wat is de Zorgtoeslag?

Maandelijkse toeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Sommige gezinnen kunnen extra steun gebruiken. Wanneer een kind bijvoorbeeld langdurig ziek is of wanneer een kind meer begeleiding vraagt omdat het een geestelijke of lichamelijke handicap heeft. Om die zorg financieel wat lichter te maken, is er een Zorgtoeslag.

Hoe vraag je de Zorgtoeslag aan?

Zorgtoeslag aanvragen kan enkel via jouw Kinderbijslagfonds. Op My KidsLife kan je een aanvraag online indienen.
Heb je nog vragen of wil je de aanvraag op een andere manier indienen? Contacteer jouw KidsLife adviseur.

Hoeveel Zorgtoeslag krijg je?

Dit hangt af van de regio waar je woont en van de medische beslissing. Je kan een overzicht van de bedragen hier terugvinden.

Bekijk hier alles over de Zorgtoeslag

5 tips voor het kiezen van de perfecte kindernaam

5 tips voor het kiezen van de perfecte kindernaam

Een naam kiezen voor je baby? Niet zo simpel als het lijkt. Het is een beslissing voor het leven! Maar hoe kom je tot een consensus met je partner? Laat ons de lijst met tips doornemen en bekijken hoe we de perfecte naam voor je toekomstige baby kunnen vinden.
naar meer info
Hoe een parentale burn-out voorkomen?

Hoe een parentale burn-out voorkomen?

Parentale burn-out staat ook bekend als het ouderlijke uitputtingssyndroom. Het is een fenomeen dat steeds vaker voorkomt bij ouders. Is het mogelijk om deze situatie van ouderlijke overbelasting te voorkomen in een samenleving die steeds meer van ouders eist? KidsLife is op onderzoek uitgetrokken om duidelijkheid te scheppen over deze problematiek.
naar meer info
Reizen met een Baby: tips voor een stressvrij avontuur!

Reizen met een Baby: tips voor een stressvrij avontuur!

Een reis naar het buitenland met een baby vereist een beetje extra planning. Bereid je goed voor! Het zal je veel stress besparen als je ter plekke bent.
naar meer info