Kinderbijslag in België voor Nederlanders

Wie als Nederlander in België woont of werkt kan ook recht hebben op de Belgische kinderbijslag. Net als in Nederland heb je in België recht op een steuntje in de rug bij de opvoeding van je kinderen. Maar daar houdt de vergelijking al bijna op. Want de bedragen en voorwaarden verschillen net zo veel als pindakaas en frieten. Toch maken we je graag wegwijs in de wereld van de kinderbijslag in België.
Wat is Belgische Kinderbijslag

Wat is Belgische Kinderbijslag

Bij de start van onze uitleg botsen we al meteen op het grootste verschil met de kinderbijslag in Nederland. In Nederland is er 1 nationale wetgeving die van toepassing is in het hele land. In België is dat niet zo. Sinds 2019 zijn de 3 gewesten in België apart bevoegd voor de regelgeving in hun regio. Dat betekent dat er andere bedragen en voorwaarden van toepassing zijn in Vlaanderen dan in Wallonië of in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Alsof dat nog niet genoeg is spreken we in Vlaanderen ook niet over kinderbijslag maar over Het Groeipakket.

De regio waar je woont bepaalt aan welke voorwaarden je moet voldoen. Woon je in Nederland maar werk je in België? Dan wordt gekeken naar de regio waar je werkt of waar je werkgever is ingeschreven.

Klinkt ingewikkeld? Geen nood: KidsLife is een kinderbijslagfonds dat actief is in alle drie de regio’s! Doe je aanvraag bij KidsLife en wij zorgen er voor dat je betalingen bij de juiste regio worden opgestart.

Verwacht je een kindje? In België heb je recht op een eenmalige geboortepremie: Het kraamgeld of startbedrag genoemd. Deze geboortepremie bestaat niet in Nederland.

Vraag je geboortepremie aan

Wat is het verschil tussen Belgische en Nederlandse Kinderbijslag?

In Nederland wordt de kinderbijslag nationaal geregeld. Er is 1 wetgeving voor het hele land. In België is er per gewest een andere regelgeving die elk zijn eigen bedragen en voorwaarden heeft.

In Nederland is het de Sociale Verzekeringsbank van de regio waar je woont die je kinderbijslag betaalt. In België kan je zelf 1 van de kinderbijslagfondsen kiezen. KidsLife is actief in elke regio in België.

In Nederland wordt je kinderbijslag per kwartaal uitbetaald. In België is dat maandelijks. Je kan natuurlijk niet de volledige kinderbijslag van 2 landen ontvangen. 1 van beide landen zal de voorrang hebben om je kinderbijslag te betalen. Meestal is dat het woonland van de kinderen. Het andere land kan dan aanvullend betalen: het verschil tussen de bedragen van beide landen.

Bekijk jouw situatie hier

  Nederland België
Wetgeving 1 nationale wetgeving Wetgeving per regio (Vlaanderen / Brussel / Wallonië) met aparte bedragen en voorwaarden
Organisatie Uitbetaling door het SVB Uitbetaling door een kinderbijslagfonds of uitbetalingsactor
Keuze Je woonplaats bepaalt welke SVB bevoegd is Je kiest zelf je kinderbijslagfonds
Betaligen Betaling per kwartaal Betaling per maand
Duur Recht op kinderbijslag tot de leeftijd van 18 jaar Recht op kinderbijslag tot 18 jaar en onder voorwaarden nog maximaal tot 25 jaar
Compositie Bestaat uit kinderbijslag, Kinderopvangtoeslag en Kindgebonden Budget Bestaat uit een basisbedrag aangevuld met eventuele toeslagen.
Kraamgeld Geen recht op kraamgeld Recht op een geboortepremie in de vorm van kraamgeld (Brussel en Wallonië) of  Startbedrag (Vlaanderen)

 

Use the navigation bar above to access the full width of the table
Wanneer ontvang je Belgische Kinderbijslag?

Wanneer ontvang je Belgische Kinderbijslag?

Als je kinderen in België wonen, kan je recht hebben op de Belgische kinderbijslag of het Groeipakket.

Woont je gezin in Nederland? Dan kan er enkel recht zijn op Belgische kinderbijslag als er in België professionele prestaties zijn. Is je job in België? Dan kunnen we het recht op kinderbijslag in België onderzoeken.

Voor we starten met het onderzoek moet je natuurlijk eerst een aanvraag doen. Dat kan makkelijk online.

Is je aanvraag compleet? Dan ontvang je van ons een invuldocument P12, waarin we polsen naar je socio-professionele situatie. Dit zijn vragen over je gezinssituatie en over eventuele professionele activiteiten in Nederland. We nemen ook rechtstreeks contact op met de Nederlandse SVB om je gezinssamenstelling op te vragen en om onderling te bepalen welk land bij voorrang je kinderbijslag zal betalen. En welk land dus de aanvullende kinderbijslag betaalt.

*Is België het voorrangsland? Dan betalen we maandelijks de kinderbijslag. Bekijk hier de betaaldata voor jouw regio!

*Kan België enkel de aanvullende kinderbijslag betalen? Dan ontvang je 1 maal per jaar een afrekening voor het ganse voorbije jaar.

Hoeveel Belgische kinderbijslag ontvang je?

Hoeveel Belgische kinderbijslag ontvang je?

In Nederland wordt je kinderbijslag per kwartaal uitbetaald. In België is dat maandelijks.

De bedragen per regio vind je hier.

De bedragen verschillen in België per regio. Met onze handige simulatietool kan je zelf berekenen op hoeveel je recht hebt.

Je kan natuurlijk niet de volledige kinderbijslag van 2 landen ontvangen. 1 van beide landen zal de voorrang hebben om je kinderbijslag te betalen. Meestal is dat het woonland van de kinderen. Het andere land kan dan aanvullend betalen: het verschil tussen de bedragen van beide landen.

 

Bvb: Naïma begint vanaf januari in België te werken. Ze woont samen met haar man Thomas en hun zoontje in Nederland. Thomas werkt in Nederland. Naïma ontvangt Kinderbijslag vanuit Nederland. Ze doet ook een aanvraag voor het ontvangen van Kinderbijslag in België. Omdat Nederland bij voorrang bevoegd is voor het betalen van de Kinderbijslag, zal België enkel het verschil tussen de Belgische en de Nederlandse bedragen kunnen betalen. Dit kan enkel als de Nederlandse bedragen lager zijn dan de Belgische.

 

Als België aanvullend kan betalen – het verschil tussen de Belgische en Nederlandse bedragen – dan moeten we natuurlijk eerst op de hoogte zijn van hoeveel Nederland betaald heeft. Dat doen we door jaarlijks de uitbetaalde bedragen op te vragen aan de Nederlandse SVB. Zelf hoef je niets te doen. Zodra we antwoord krijgen van de SVB, berekenen we het verschil tussen de Belgische en de Nederlandse bedragen. Enkel indien de Belgische bedragen hoger zijn dan de Nederlandse, kan er een bijbetaling gebeuren. Die ontvang je 1 maal per jaar.

Specifieke situaties als Nederlander in België

Bevind je je in 1 van de volgende situaties?

  • Ik werk in België, maar woon in Nederland 
  • Ik woon in België, maar werk in Nederland 
  • Ik verhuis naar België 
  • Ik ben Gedetacheerd/Expat-werknemer

Bekijk onze veelgestelde vragen

Woon je in België? Dan is de enige optie om in te loggen op het klantenportaal via Itsme, eID-lezer of een token. Wil je graag weten hoe je dit doet? Bekijk het Helpcentrum van CSAM.  
Woon je in het buitenland en heb je geen Belgisch Rijksregisternummer, dan kan je een account aanmaken. Zo kan je zonder zorgen je eigen dossier Kinderbijslag of Groeipakket bekijken. 

Log nu in op My KidsLife

De Kinderbijslag en het Groeipakket in België omvat verschillende premies en toeslagen die je ontvangt van KidsLife Kinderbijslagfonds tijdens het grootbrengen van jouw kind. Ontvang je nog geen Kinderbijslag of Groeipakket in België? 

Vraag het hier aan

Woon of werk je in België? Dan heb je mogelijk recht op Groeipakket of Kinderbijslag. KidsLife Kinderbijslagfonds onderzoekt jouw recht op Kinderbijslag of Groeipakket en betaalt nadien stipt uit.

Ook als jouw gezin niet in België woont kan er een recht zijn op Belgische Kinderbijslag of Groeipakket indien een ouder/werkelijke opvoeder werkt of andere rechtgevende prestaties heeft in België.

KidsLife Kinderbijslagfonds onderzoekt het recht na jouw aanvraag.

Het Groeipakket of de Kinderbijslag wordt in de eerste plaats 'ambtshalve' onderzocht en uitgekeerd. Dit wil dus zeggen dat de Kinderbijslagfondsen zo veel mogelijk zelf nagaat wie recht geeft op wat en dit vervolgens uitbetaalt.

De (mogelijke) begunstigden van het Groeipakket kunnen een aanvraag indienen. Dat zijn in de eerste plaats de ouder(s) van het rechtgevend kind of bij gebrek daaraan de werkelijke opvoeders van het kind. In sommige gevallen kan het rechtgevend kind dit ook zelf aanvragen.

KidsLife gaat dus altijd zelf op zoek naar de correcte ontvanger van de Kinderbijslag en Groeipakket zoals beschreven in de wetgeving.

Wil je graag weten hoeveel Kinderbijslag of Groeipakket je kan ontvangen?
Gebruik dan onze simulatietool

Ja. Het recht op de Schoolbonus of Schoolpremie hangt niet af van studies. Elk kind dat recht heeft op Belgische kinderbijslag of Groeipakket ontvangt begin augustus samen met de Kinderbijslag of Groeipakket van de maand juli de Schoolbonus.