Pleegzorgtoeslag in Vlaanderen

Een kind dat in Vlaanderen geplaatst wordt in een pleeggezin kan recht hebben op een maandelijkse toeslag bovenop het basisbedrag van het Groeipakket. Die toeslag bedraagt 66,89 Euro. 

Je hoeft de toeslag niet aan te vragen: wij zorgen ervoor dat je het bedrag automatisch ontvangt als je er recht op hebt.


Pleegzorgtoeslag

Wie ontvangt de pleegzorgtoeslag?

Het bedrag wordt volledig uitbetaald aan 

  • de pleegouder, als het gaat om perspectiefbiedende pleegzorg. 

  • de begunstigde voor de plaatsing, als het gaat om perspectiefzoekende pleegzorg. 

De bijslagtrekkende voor de plaatsing blijft de premie voor pleegzorg behouden als die toegestaan is voor 1 januari 2019, zolang er zich geen wijziging in de plaatsing voordoet. 


Als klant van KidsLife ontvang je automatisch jouw Pleegzorgtoeslag. Nog geen klant? Vraag dan snel jouw Groeipakket aan bij KidsLife.

Ik wil klant worden bij KidsLife


Kernbegrippen pleegzorg 

Perspectiefbiedende pleegzorg

Anders gezegd: landurige pleegzorg. Deze vorm van pleegzorg geeft een kind voor langere tijd onderdak bij een gezin, als het onmogelijk is voor hem of haar om thuis te blijven. Als een kind langer dan een jaar bij een pleeggezin woont, spreken we van langdurige of perspectiefbiedende pleegzorg. Als het mogelijk is, blijft het kind wel contact houden mijn zijn/haar ouders. 

Perspectiefzoekende pleegzorg

Anders gezegd: kortdurende pleegzorg. Bij deze vorm van pleegzorg is het de bedoeling om het kind zo snel mogelijk te leiden naar een duidelijke en duurzame oplossing: weer naar huis, voor een langere tijd naar een pleeggezin, naar een andere voorziening … Kortdurende of perspectiefzoekende pleegzorg duurt meestal enkele maanden.  

Ondersteundende pleegzorg

Als een kind voltijds in een voorziening verblijft, is deze vorm van pleegzorg een manier om een weekend of vakantie ergens anders door te brengen. Het kan ook ene oplossing zijn als een kwetsbare ouder (zonder eigen sociaal netwerk) tijdelijk niet kan zorgen voor zijn/haar kind.  

Crisispleegzorg

Als een pleegkind of -gast dringend en snel opvang nodig heeft bij een acute crisis, kan het ondergebracht worden bij een crisisgezin. Na een kort verblijf kan het kind (of de volwassene in het geval van een pleeggast) meestal wel weer naar huis. Is dat niet zo, dan wordt een oplossing op lange termijn gezocht.  

Het verschil tussen een pleegkind en pleeggast

Een pleegkind is minderjarig (0 tot 18 jaar) en verkeert in een problematische leefsituatie, of heeft gedrags- of emotionele problemen, of heeft een handicap of een psychiatrisch probleem. Een pleeggast is een volwassenen met ofwel een handicap ofwel een psychiatrisch probleem. 

(bron: vlaanderen.be en pleegzorgvlaanderen.be)


Meer informatie over pleegzorg vind je op Pleegzorg Vlaanderen.

Vragen over de Pleegzorgtoeslag? Wil je graag jouw Groeipakket aanvragen bij KidsLife?

Contacteer ons Word Klant bij KidsLife